Over ons

door Albert David Bakker

Visie:

She Rises is geïnspireerd door spreuken 31 waarin staat geschreven dat een nobele vrouw meer waard is dan juwelen. Vrouwen mogen opstaan in deze waarheid en zich vrij, gewenst en gezien voelen. Wij van She Rises zijn er van overtuigd dat het Gods verlangen is dat alle vrouwen over de hele wereld Hem leren kennen en ervoor kiezen Zijn dochters te worden. Gemaakt naar het perfecte evenbeeld van onze Vader, geliefd door onze perfecte Vader. Wij geloven dat vrouwen ertoe doen en een verandering kunnen brengen in hun omgeving als zij deze krachtige waarheid gaan ervaren en uitdragen.

Missie:


Vrouwen zijn waardevol. Gedreven door Gods liefde, is het de missie van het online platform She Rises om door middel van Social Media, blogs, video’s, podcast en bijbelcursussen vrouwen over de hele wereld met deze waarheid bekend te maken. Via deze mediakanalen zal inspirerende en bemoedigende content geplaatst worden door vrouwen over de hele wereld, voor vrouwen over de hele wereld.


‘’Wie lukt het om een goede vrouw te vinden? Een goede vrouw is veel meer waard dan edelstenen.’’ -Spreuken 31:10

We zijn allemaal zowel dader als slachtoffer van de zonde, hierdoor leven we in een grote gebrokenheid. Doordat we zo beschadigt zijn en hebben, worden we vaak killer, bitter, en wordt ons hart kleiner en dat doet mij denken aan de tekst Beauty out of ashes. Wanneer we Jezus toelaten in ons hart, als Heer Meester en Verlosser in ons leven, Dan komt Jezus met Zijn genadevolle liefde en begint Zijn liefde en waarheid in ons uit te gieten, hierdoor gaan we van ashes, klein gebroken en in elkaar gedoken, en beginnen we te rises, beetje bij beetje mogen we gaan leren wie Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan, en wie wij daardoor in Hem mogen zijn.

Wanneer we zo vol van Zijn waarheid en liefde zijn, is er geen ruimte meer voor de leugens van satan. We staan rechtop. Wetende wie we zijn in Christus.

Maar waartoe staan wij dan rechtop? Als we spreuken 31 lezen wordt het mij heel duidelijk. Om andere weer te dienen, net als Jezus zelf, Hij kwam niet om gedient te worden maar om te dienen, die geweldige grote Koning. Daarvoor hebben we dus die kracht nodig, Ezer, want het belang van een ander boven je eigen stellen, een ander zijn voeten te wassen, je nederig opstellen, daar moet je toch wel zo sterk voor zijn. dat is ware kracht en sterkte. Het is niet wat de wereld afbeeld als sterk en krachtig, maar het is wel wat God zegt. Wij worden overvloeiende bekers, omdat we zo vol van Zijn liefde en waarheid zijn gaan we daarvan overstromen en willen we Zijn liefde en licht weer uitdelen aan anderen.

Gerdina Korf