Over ons

door Albert David Bakker

Visie:

She Rises is geïnspireerd door Spreuken 31, waarin staat geschreven dat een nobele vrouw meer waard is dan juwelen. Vrouwen mogen opstaan in deze waarheid en zich vrij, gewenst en gezien voelen. Wij van She Rises zijn er van overtuigd dat het Gods verlangen is dat alle vrouwen over de hele wereld Hem leren kennen en ervoor kiezen Zijn dochters te worden: Gemaakt naar het perfecte evenbeeld van onze Vader, geliefd door onze perfecte Vader. Wij geloven dat vrouwen ertoe doen en een verandering kunnen brengen in hun omgeving als zij deze krachtige waarheid gaan ervaren en uitdragen.

Missie:

Vrouwen zijn waardevol. Gedreven door Gods liefde, is het de missie van het online platform She Rises om door middel van sociale media, blogs, video’s, podcast en Bijbelcursussen vrouwen over de hele wereld met deze waarheid bekend te maken. Via deze mediakanalen zal inspirerende en bemoedigende content geplaatst worden door vrouwen over de hele wereld, voor vrouwen over de hele wereld.


‘’Wie lukt het om een goede vrouw te vinden? Een goede vrouw is veel meer waard dan edelstenen.’’ 
Spreuken 31:10

We zijn allemaal zowel dader als slachtoffer van de zonde. Hierdoor leven we in grote gebrokenheid. Wanneer we beschadigd zijn en anderen beschadigd hebben, worden we vaak killer, bitter. Ons hart wordt kleiner en dat doet mij denken aan de tekst “Beauty out of ashes”. Wanneer we Jezus toelaten in ons hart als Heer, Meester en Verlosser in ons leven, dan komt Jezus met Zijn genadevolle liefde. Hij begint Zijn liefde en waarheid in ons uit te gieten, waardoor we van “ashes”, klein gebroken en in elkaar gedoken, mogen beginnen te risen in beauty. Beetje bij beetje mogen we gaan leren wie Jezus is, wat Hij voor ons heeft gedaan en wie wij daardoor in Hem mogen zijn.

Wanneer we zo vol zijn van Zijn waarheid en liefde, is er geen ruimte meer voor de leugens van satan. We staan rechtop, wetend wie we zijn in Christus.

Maar waartoe staan wij dan rechtop? Als we Spreuken 31 lezen, wordt het heel duidelijk. Namelijk om anderen weer te dienen, net als Jezus zelf deed. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen, die geweldige grote Koning. Daarvoor hebben we dus die kracht nodig, want het belang van een ander boven je eigen stellen, een ander zijn voeten te wassen, je nederig opstellen, gaat niet vanzelf. Daar moet je sterk voor zijn, dat is pas ware kracht en sterkte. Heel anders als wat de wereld afbeeldt als sterk en krachtig. Het is wat God zegt: Wij worden overvloeiende bekers, omdat we zo vol zijn van Zijn liefde en waarheid. We gaan zelfs overstromen en willen Zijn liefde en licht uitdelen aan anderen.

Gerdina Korf