Zijn grootste nederlaag, onze overwinning

Zijn grootste nederlaag, onze overwinning

Geschreven door Carla 2 oktober, 2019

Het leven is niet altijd gemakkelijk. Of je nu wel christen bent of niet… op enig moment krijgen we allemaal te maken met moeilijkheden, verlies of verdriet. Trouwens, als christen kun je er sowieso zeker van zijn dat de vijand ons op alle mogelijke manieren zal aanvallen. Hij vindt het heerlijk om juist ons te ontmoedigen en dwars te zitten. Maar er is één Persoon, die dat allemaal ten goede heeft gekeerd

Zijn grootste nederlaag, onze overwinning

Wanneer iemand op sterven ligt, dan vinden we het vaak belangrijk om de laatste woorden van die persoon te horen en te onthouden. Als je dat in gedachten hebt, dan is het heel opmerkelijk wat Jezus zegt tegen Zijn discipelen in die paar dagen voor Zijn sterven. Je leest dat in de laatste hoofdstukken van Johannes. Hij spreekt niet langer in gelijkenissen, maar vertelt heel open en duidelijk wat er met Hem zal gebeuren en waarom. Het is heel verhelderend om deze hoofdstukken in één keer te lezen. Daarna zegt Hij tegen Zijn discipelen: ‘Sta op, het is tijd.’ Ze moeten gaan.

Wat Hij als laatste zegt, raakt me iedere keer weer. Jezus zegt:
Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan Mij niets
(Johannes 14:30 NBG)

Dat klinkt opmerkelijk: voordat Hem al die vreselijke, duivelse dingen worden aangedaan, verklaart Hij al dat de overste der wereld wel komt, maar geen greep op Hem heeft! Jezus wist heel goed dat Hij volkomen onschuldig was, maar desondanks toch ter dood veroordeeld zal worden. Hij zal bloed zweten, gemarteld worden en sterven aan een kruis en tóch doet Hij deze verbazingwekkende uitspraak: De overste, de prins van deze wereld komt, maar heeft niets aan Mij.

Verborgen Wijsheid

Heel lang heb ik me afgevraagd waarom Jezus dit zei. Was Hij werkelijk zo dapper? Ik weet dat Hij vastbesloten was om Zijn Vader te gehoorzamen en ook wist Hij van tevoren waar dit allemaal over ging, maar toch… Hij was ook een mens. Hij stierf niet aan het kruis omdat Hij God was. Hij was een mens maar zonder zonde. Het zag ernaar uit dat de Zoon des mensen volkomen werd verslagen en de overste van de wereld, die duivelse overheerser zijn grootste overwinning behaalde.

Zo leek het… maar na drie dagen stond Jezus op uit de dood… we kennen allemaal het verhaal want wij leven ná de opstanding. Ook al had Jezus openlijk verteld wat er zou gebeuren, voor de mensen om Hem heen was het een mysterie. In de Bijbel wordt het Gods verborgen wijsheid genoemd.

De apostel Paulus beschrijft de wijsheid van God in 1 Corinthiërs 2:7-8. Hij legt uit aan de jonge christenen in Corinthe dat hun geloof niet gebaseerd moet zijn op de wijsheid van mensen, maar in de kracht van God en dan zegt hij: Wat wij zeggen, is Gods wijsheid die tot nu toe verborgen is geweest. Voor het begin van de wereld had Hij zijn plan al klaar om ons in de heerlijkheid te brengen. De leiders van deze wereld hebben geen van allen ervan geweten, want anders zouden zij de Heer van de heerlijkheid niet aan het kruis hebben geslagen.

Gods wijsheid was een geheimenis, niet alleen verborgen voor de aardse heersers, zoals de romeinen, maar ook voor satan, de overste van deze wereld, want… als hij het wel begrepen zou hebben, dan had hij de Heer van de heerlijkheid niet gekruisigd.

Denk je eens in… satan dacht dat hij de ultieme overwinning had behaald toen Jezus gekruisigd werd, en tóch… het werd zijn grootste nederlaag!!! Dat gaat ons verstand te boven! En daar is het niet bij gebleven. Het kruis was niet het einde, het werd juist een nieuw begin voor alle mensen die zich overgeven aan deze wijsheid van God en die
hun vertrouwen op Hem stellen. Onze Heer leeft; Hij leeft in ons. Ja, we zijn maar mensen, we zijn geen superwezens. Nog steeds kunnen we worstelen en maken we van alles mee, maar we zijn niet alleen en dat maakt alle verschil.

Een Kostbare Schat

Wanneer de vijand mij op een of andere manier onderuit wil halen dan heb ik een favoriet gebed en dat wil ik aan jullie doorgeven om je te bemoedigen… ik leerde dat door de uitspraak van Jezus waar ik het net over had: ‘De overste van deze wereld komt, maar heeft aan mij niets.’ Vaak bid ik: Heer, de vijand probeert mij te ontmoedigen en onderuit te halen, maar ik vraag U dat zijn trucs niets kunnen uithalen, sterker nog… wat hij ook probeert te vernietigen in mijn leven, Heer laat dat zó sterk en levend worden dat de boze gewenst had dat hij me nooit had aangevallen. Laat wat hij
bedoeld had als zijn overwinning een volslagen nederlaag worden… Niet omdat ik zo sterk ben Heer, maar omdat U bent opgestaan uit de dood. Amen.’

Misschien vind je dat een brutaal gebed, maar dat is het niet. De Heer heeft ons niet krachteloos alleen gelaten. Wij hebben een kostbare schat. Dat staat in 2 Corinthiërs 4:7: Maar deze kostbare schat hebben wij in kwetsbaar aardewerk, ons lichaam. Iedereen kan zien dat de buitengewone kracht in ons niet van onszelf is, maar van God.

Zo lang wij leven zal de vijand erop uit zijn ons te ontmoedigen, maar ook al zijn wij maar kwetsbaar aardewerk… in ons hebben wij een geweldige schat: Jezus Christus, onze opgestane Heer, die de overste der wereld eens en voor altijd heeft verslagen. Onze Here Jezus Christus zal ons nooit begeven of verlaten en in Hem zijn wij meer dan overwinnaars.

Lieve zus, ik weet niet waar je op dit moment doorheen gaat, maar houd moed! Je bent niet alleen. Hij, die de overste van deze wereld voor altijd heeft overwonnen, laat je nooit in de steek. Hij gaat met je mee, elke stap van de weg.

Lees ook: De Rechter, die de prijs betaalt

You may also like