Zelf doen of overgave

Zelf doen of overgave

Geschreven door Gabrielle 7 augustus, 2019

Wij vrouwen zijn geneigd veel dingen zelf te willen regelen en overmatig te controleren. Eerlijk is eerlijk; we hebben
als vrouw natuurlijk ook best veel verantwoording en zeker als echtgenote en moeder. In het laatste geval komt er
heel wat kijken bij het goed runnen van een gezin.

Overgave

Er valt nog veel meer te zeggen over onze rol als vrouw, maar vandaag wil ik het hebben over OVERGAVE.
Toen ik een aantal jaren geleden tot persoonlijk geloof kwam in de Heere Jezus, durfde ik het aan om te bidden:
“Heere doe Uw wil in mij” en dat gebeurde vervolgens ook echt. Zo ontdekte ik dat écht geloof niets te maken had
met ‘moeten’, maar met ‘willen’. De verlangens van mijn hart werden compleet veranderd.

Paardensport

Mijn leven stond tot dat moment volop in het teken van paardensport. Ik leefde van concours naar concours en kon
me niet voorstellen dat dit ooit anders zou worden. Toch was dit wel wat er gebeurde. Datgene wat altijd mijn lust
en mijn leven was geweest, begon voor mij een ‘moeten’ te worden en zo gebeurde het dat ik op een bepaald
moment de keuze maakte om te stoppen met actief paardrijden. De prestatiedrang die mij altijd dreef om zo goed
mogelijk voor de dag te komen op de wedstrijden, was verdwenen als sneeuw voor de zon.

Het willen en het werken

Zo begon ik de Bijbeltekst uit Filippenzen 2:13 te begrijpen, die zegt: Want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.

De genade van God gaat stromen wanneer wij ons overgeven aan Hem. Deze genade zorgt er ook voor dat we het
verlangen krijgen om Zijn wil te doen. Dit is een doorgaand proces, want het blijft telkens opnieuw nodig om onszelf
én alles wat we hebben en doen, over te geven aan God. Hij zal Zich nooit zonder onze toestemming aan ons opdringen. Dit loopt parallel aan de prachtige gelijkenis van de verloren zoon. De Vader was al die tijd al klaar om
zijn zoon te ontvangen, maar kon pas daadwerkelijk iets betekenen toen de jongste zoon terugkeerde en zichzelf
overgaf. Wat een liefde heeft God voor ons! Hij wil ook onze Vader zijn.

Volledige overgave

Volledige overgave kan ook voor ons als christenvrouwen een moeilijk iets zijn. Het voelt zo lekker vertrouwd om
vast te houden aan het bekende; en zo veilig om de touwtjes stevig in handen te houden. Ook is het mogelijk dat je
helemaal niet doorhebt dat je nog aan het worstelen bent, zoals ik onlangs bij mezelf ontdekte. Misschien herken je het wel dat je graag een goede vrouw, moeder en/of dochter wilt zijn. En tegelijkertijd ook wilt meedoen in de maatschappij, in de kerk en daarnaast nog iets wilt betekenen voor anderen. Voordat je het weet loop je jezelf volledig voorbij en loop je vast…

Vanuit verlangen

Corrie ten Boom schreef eens het volgende:

Een christen die in een compromis leeft van een gedeeltelijke overgave, heeft een zwaar en moeilijk leven.

Ze heeft volkomen gelijk, want pas wanneer jij jezelf en alles wat je hebt durft over te geven aan God, zal Zijn genade
gaan stromen en Zijn Geest jou leiden op de weg die specifiek bij jou past. Dit betekent niet langer meer leven vanuit
verwachtingen die jijzelf of anderen jou opleggen, maar vanuit de verlangens die God zelf in jouw hart legt. Wie wil
dat niet!

Wat weerhoudt jou ervan om je volledig over te geven? Misschien heb je wel het verlangen, maar durf je niet.. Ik wil
je aanmoedigen om het gewoon te dóen! Wees niet bang want God werkt het willen én het werken en je zult gaan
ervaren dat je in Zijn vrede komt die alle verstand te boven gaat. Hij weet wat het beste voor ons is en maakt ons
bereidt om te gáán en een vrouw te worden naar Zijn hart!

Gebed: Heer leer mij te leven uit verlangen en niet uit plicht. Alles van mij is van U. Doe Uw wil in mij.

Lees ook: God verlangt naar ons hart

You may also like