We zijn apart gezet om goed te doen.

We zijn apart gezet om goed te doen.

Geschreven door Olga Jansen 21 juni, 2022

Er zit altijd in mijn hoofd dat wat ik schrijf lief moet zijn, dat mensen mogen horen dat ze goed zijn zoals ze zijn en God een genadige en liefdevolle Vader is die veel van ze houdt. Allemaal waar. Maar soms bekruipt me het gevoel dat we God en elkaar daarmee tekort doen. Geloven in Christus en Zijn offer vraagt namelijk iets, van ons karakter en van ons doen. Titus lijkt vooral te gaan over leiders en de gemeente. Allerlei aanwijzingen over hoe zij moeten leven en functioneren. Maar het gaat ook over mij, over ons als christen. Over onze houding. Het gaat over een juiste christelijke levenswandel te midden van het kwaad van de wereld. En dan is Titus superactueel.

Afgedwaald van Gods principes


Onze wereld is zo veraf geraakt van Gods principes. Nergens rust meer een taboe op, nergens zijn nog duidelijke grenzen. Het menselijk leven is niet meer beschermd. De ik gerichtheid is enorm. Een petitie voor het beschermen van bijen wordt bejubeld , een petitie voor het beschermen van ongeboren menselijk leven wordt de grond ingeboord. En hoewel ik heel goed het belang van bijen besef, is het schrijnend dat mensen dat waardevoller vinden dan bescherming van ongeboren leven.

Het kwaad is zichtbaar in oorlogen, honger, vervolging, liefdeloosheid en egoïsme. Hoe diep moet Gods verdriet zijn. Het lijkt haast onmogelijk om als christen overeind te blijven in een wereld die niet beseft hoe het hunkert naar God. Zien we deze houding zelfs niet onder christenen? We weten wie God is, geloven in Hem . Maar is het niet zo dat we van God een vriendelijke man gemaakt hebben die van ons houdt en alles door de vingers ziet? Zijn wij ook vaak niet de goede waardevolle dingen kwijt geraakt? Goede dingen van God die de wereld en wij zo nodig hebben. De genade die alle
verstand te boven gaat, het leven naar Gods principes en de gemeenschap met elkaar.

Paulus’ brief aan Titus leert ons in hoofdstuk 2:11 dat de genade van Christus de bron is, de kracht waaruit wij leven. We zijn verlost door de genade van God. Waarvan? Van onze slechte daden. Hij heeft onze zonden afgewassen, ons nieuw leven gegeven, ons vernieuwt door de Heilige Geest. We zijn rechtvaardig verklaard en erfgenamen geworden van het eeuwige leven. Paulus schrijft dat daar iets bij hoort. Namelijk afstand nemen van het kwaad en nee zeggen tegen dat wat niet bij God past. Om van dag tot dag verstandig te leven met ontzag voor God.

Leven naar Gods richtlijnen

Wij houden niet zo van moeten, van een opdracht. We willen niet aangesproken worden op verantwoording. Toch staat de Bijbel vol van dit soort dingen: Ga op weg, maak alle… verzuim uw samenkomsten niet… doe goed..
We zijn apart gezet om goed te doen. Waarom? Omdat leven naar Gods richtlijnen anderen ertoe aan kan zetten God te zoeken. Deze dingen moeten we doen tot we ons doel bereikt hebben: het eeuwige leven met Hem. Dat is onze erfenis die we door het geloof vasthouden. Laten we ons ervan bewust zijn dat we Christus vertegenwoordigen. Dat ons geloof niet alleen voor onszelf is. Maar dat de mensen naar ons kijken en ons getuigenis mee laten tellen in hun zoektocht naar God.

Vraag aan mijzelf: Durf ik aan mijzelf toe te geven dat ik verantwoordelijkheden heb?

Wat kan ik, vanuit de genade van Christus dat ik Hem toebehoor, veranderen in mijn houding en daden, door de kracht van de Heilige Geest, waardoor mensen God kunnen vinden? Richt ik mij op wat goed en zuiver is. Is mijn leven in overeenstemming met Gods woord? En laat ik mij corrigeren als dat niet zo is. Geef ik gehoor aan de oproep die in Titus 3: 14 staat: span je in het goede te doen. Niet mijn woorden, mijn ideeën en overtuigingen laten mensen de liefde van Christus ontdekken, maar wel dat we goed doen daar waar dat nodig is.
Laat mijn daden niet mijn woorden overschreeuwen. Als ik beweer God te kennen en Hem lief te hebben, dan moet dat uit mijn daden blijken. Laat alleen de waarheid horen, als die zichtbaar is in je eigen leven. Houd daarbij liefde en trouw in ere. Want, staat er in Spreuken, dat levert je genegenheid op en instemming van God en de mensen.

Soms lijkt liefde en trouw afgestorven zoals een verdwenen plant na de winter. Maar trek de wortels niet uit. Dan weet je zeker dat het sterft. Ik heb dat veel zien gebeuren bij mensen. Laat liefde en trouw juist diep wortelen in Jezus en Zijn woord. Dan kan de plant weer groeien en bloeien. Doe dat vanuit de kracht van de Geest van God, die Liefde en trouw in wezen is.
Houd nooit op goed te doen, waar het nodig is. Onvoorwaardelijk. Goed doen zoals Jezus deed. Onze relatie met God en met elkaar en de goede daden die erbij horen, laten de wereld zien wie Christus is. Weerspiegel Christus in je leven, weerspiegel Christus in de kerk, weerspiegel Christus als kerk. Zodat mensen zullen zien dat God goed is.

Zegen voor jou, dat je woorden, leven en daden een afspiegeling mogen zijn van jouw keus voor Christus.

Lees ook: God heeft ons alles gegeven om voor Hem te leven en Wat leert God ons in de brief van de apostel Paulus aan Titus?

You may also like