Wat je niet hebt, kun je niet weggeven!

Wat je niet hebt, kun je niet weggeven!

Geschreven door Christine Langeraar 16 december, 2020

Heb jij dat ook wel eens dat een bepaalde zin die iemand zegt of die je ergens leest je recht in je hart raakt en dat zo’n zin dan rond blijft spoken in je hoofd? Deze zin uit het boek Hemelse Huizen is er zo één voor mij: ‘Iets wat je niet hebt, kun je niet weggeven!’

Wat je niet hebt, kun je niet weggeven!

Deze uitspraak slaat in dit geval op het geloof. Het geloof in God en Jezus als hun Redder, is dat niet iets wat we graag zouden doorgeven aan onze kinderen? We kunnen als ouders heel veel willen voor onze kinderen; we willen ze een warm, veilig thuis bieden, we willen dat ze God gaan leren kennen, we willen dat ze vol zelfvertrouwen in het leven gaan staan, etc.
Allemaal mooie, belangrijke dingen! Maar als ik als ouder daar een grote rol in wil spelen moet ik beseffen dat ik niet iets kan doorgeven wat ik zelf niet heb.

Er zijn momenten dat we helemaal niet doorhebben dat we dingen aan het doorgeven zijn aan onze kinderen. Toch gebeurt het continu, omdat ze nou eenmaal om ons heen leven en in allerlei omstandigheden ontdekken hoe we ermee omgaan. Soms is dit fijn. Soms wat minder…

Levende voorbeelden

Wanneer mijn dochter toen ze jong was met een pop speelde en deze af en toe nogal streng toesprak, kon ik niet anders dan mezelf in haar preek herkennen: “Nu ben ik er klaar mee. Ik heb je genoeg gewaarschuwd!’ En die toon ook waarmee ze dat zei…

Kinderen kijken naar ons en nemen dingen van ons over. Bewust of onbewust. De mooie, maar ook onze mindere kanten. Ik wil je hiermee niet ontmoedigen, maar je er juist bewust van maken dat hier een kans ligt om iets mee te geven, wat je geloof betreft. Onze kinderen hunkeren ernaar om de realiteit van wie God is te zien in het gewone dagelijks leven. Kinderen hebben een levend voorbeeld nodig. Onze kinderen moeten zien dat geloof ertoe doet, dat het relevant is voor ons dagelijks leven en dat het echt is. Ze moeten zien dat ons geloof een rol speelt bij beslissingen die we nemen, zonder dat er een scheiding is tussen het gewone leven en ons geloofsleven. Zo kunnen ze met eigen ogen zien dat ons geloof niet alleen een rol speelt op momenten dat het ons goed uitkomt.

Dit betekent niet dat we perfect hoeven zijn. Nee, we zijn geen perfecte voorbeelden. Maar juist dit besef maakt dat we daarom in afhankelijkheid willen leven van onze hemelse Vader. En dat we het ook kunnen erkennen naar onze kinderen als ons gedrag tekort schoot. Eerlijkheid en leven in afhankelijkheid van God maken ons tot mooie voorbeelden die nageleefd kunnen worden.

Luister ook: Podcast Real Talk: Opvoeden vanuit geloof

Tip: Boek Hemelse Huizen

You may also like