Want het is de Heer die wijsheid schenkt

Geschreven door Marline Boom 28 juli, 2023

Spreuken 2:6 ‘Want het is de Heer die wijsheid schenkt, Zijn woorden bieden kennis en
inzicht.’

 

Spreuken is het Bijbelboek waar ontzettend veel wijsheden in staan. Je zou een hele dag
kunnen nadenken over één tekst. In dit vers wordt God gezien als Degene bij wie wijsheid
vandaan komt. Hij spreekt woorden van kennis en inzicht. In de verzen daarvoor wordt
gesproken over het zoeken, roepen en naspeuren dat vooraf gaat aan het vinden van de
wijsheid. Ons hart moet ervoor openstaan, zodat we de woorden van God kunnen
aannemen. Het is als het ware alsof je zoekt naar zilver of goud, naar de schatten die Gods
Woord bezit.

De afgelopen tijd sprak God in mijn leven op verschillende manieren. Heel lang hoorde ik
Hem niet en was het alsof Hij stil bleef. Maar toen was er opeens één woord dat overal
terugkwam, namelijk: koninkrijk. In teksten uit de Bijbel, worship nummers die ik luisterde,
tijdens een concert en in een preek. Ik kon niet anders dan aan God vragen wat Hij mij
hiermee wilde zeggen. En dit was Zijn boodschap voor mij: ‘Marline, jij bent gemaakt voor
een ander Koninkrijk, namelijk het Koninkrijk van God. Je bent druk en je agenda is vol
gepland, maar vergeet Mij niet. Je mag aan de mensen om je heen een stukje van Mij laten
zien. Dat is waarvoor je leeft! Spreek woorden van wijsheid, wees sensitief en laat Mijn
koninkrijk zien dat eraan gaat komen!’ Midden in een hectisch jaar van stage in de jeugdzorg
wilde God mij laten weten dat Hij mij ziet en erbij is.

Herhaling is één van de werkwijzen van onze God. Zijn verlangen is dat je Hem opmerkt, en
daarom probeert Hij op verschillende manieren je aandacht te vangen. Door mensen om je
heen, in Zijn woord, stille gedachtes in je hart door de Heilige Geest of in de natuur. In dit
koninkrijk op aarde wilt Hij Zijn woorden van wijsheid en inzicht laten klinken, zodat je het
juiste spoor zal lopen. Durf Hem toe te laten en Zijn aanwijzingen op waarde te schatten, dan
zal je groeien in wijsheid.

Op welke manieren hoor jij God spreken? Voor welke keuzes heb jij momenteel wijsheid
nodig en wat zou God hierin kunnen betekenen?

‘Vader, dankuwel dat U onze bron van wijsheid bent. Uit alles wat U zegt, spreekt wijsheid en
verstand. Help mij om mijn hart open te stellen zodat ik, ondanks mijn eigen gedachten en de
drukte van het leven, Uw woorden zal opmerken. Dankuwel dat U dichtbij wilt komen in mijn
leven, om woorden te spreken die naadloos aansluiten bij wat ik nodig heb en waar ik
doorheen ga. In Jezus naam, amen.’

Written by @marline_boom

You may also like