Waar is jou aandacht op gericht

Waar is jou aandacht op gericht

Geschreven door Gerdina 21 september, 2019

Nu u met Christus bent opgestaan uit de dood, moet u zich bezighouden met hemelse zaken. Want Christus zit daar nu op de allerhoogste plaats aan de rechterhand van God. Richt daarom uw gedachten op de dingen van de hemel en niet op die van de aarde. U bent immers al gestorven en uw leven is nu, samen met Christus, verborgen in God. Eens wanneer Christus, die ons leven is, zichtbaar voor iedereen zal terugkomen, zal blijken dat ook u deel hebt aan zijn glorierijke macht.  Kolossenzen 3:1-4

Waar is jou aandacht op gericht

Als kinderen van God hebben wij het geweldige voorrecht om zuiver en volkomen toegewijd te zijn aan de Here Jezus Christus. Toch kunnen we nog vaak worstelen met wereldse zaken of goddeloze en zelfzuchtige verlangens. Niet dat onze verlangens altijd verkeerd zijn, maar ze kunnen snel ontaarden in afgoderij en onze aandacht afleiden van de Heer.

Afgoderij wordt ook wel als volgt omschreven: iets dat jouw aanbidding krijgt in plaats van de Heer; iets dat een grotere plek krijgt in je hart. Iets of iemand anders dan God, of de weg van God verlaten voor iets anders. In de Bijbel wordt herhaaldelijk gesproken over afgoderij. Daarbij wordt gewaarschuwd voor de tijdelijke, maar vooral ook de eeuwige gevolgen die dit kan hebben in iemands leven.

Hij verlangt naar jouw leven

Wanneer jouw hart zich op deze manier afkeert van de Heer dan ben je meer gericht op wat jij zelf wilt, op jouw verlangens. Zo krijgt het eigen ik prioriteit. Maar de Heer wil dat jij Hem zoekt en naar Zijn verlangens voor jouw leven. Zijn plan en doel zijn volmaakt voor jou en voor Zijn koninkrijk. God hoort jouw grootste verlangen te zijn; Hij komt op de eerste plaats! Het hoort ons hartsverlangen te zijn dat we ons uitstrekken naar God door een vertrouwelijke omgang met Hem te hebben en om ons verstand elke dag te laten wassen Zijn Woord. Wanneer we dat doen wordt de relatie met jou en de Heer dieper, hechter en oneindig kostbaar. Jouw liefde voor Hem zal groeien en je zult Hem steeds meer vertrouwen. De Heer is het zo waard; Hij verdient je aandacht, Hij is alle lof en aanbidding waard. Laten we daarom leven op een manier die Hem eert. Laten we Hem voortdurend vragen om ons dit verlangen te geven, bij Hem aankloppen en Hem blijven vragen om dit steeds dieper in ons hart te laten zinken.

“Leven als mensen die levend gemaakt zijn in Christus”

In Mattheus 6:19-20 staat:  “Verzamel geen rijkdommen op aarde. Want je schatten gaan kapot door de motten en de roest, en dieven breken in en stelen ze.  Verzamel liever rijkdommen in de hemel. Die schatten gaan niet kapot door motten en roest, en daar zijn geen dieven die inbreken of stelen.

Waar is jouw aandacht op gericht? Wat is voor jou het belangrijkste in je leven? Wat/wie zit op de troon van je hart: geld, carrière, familie, aardse dingen die spoedig weer vergaan? Of is jouw hart gericht op de dingen die boven zijn?

In Mattheüs 6:21 staat: Want waar u uw kostbaarheden bewaart, daar zal ook uw hart naar uitgaan.

Waar jouw hart op gericht is, zal van grote invloed zijn op de mate van voldoening en vreugde die jij ervaart. Dus laten wij ons hart op Hem richten en ons in Hem verheugen. Laten we wat God behaagt de eerste plaats geven en niet ons persoonlijk geluk vooropstellen. Pas dan zullen we echte vreugde ervaren. Een vreugde die blijvend is. Zijn vrede, de vrede van God die alle verstand te boven gaat, onder al onze  omstandigheden.  De Heer is trouw en Hem komt toe alle eer.

Lees ook: God verlangt naar ons hart

You may also like