Vreugde Ondanks Verdriet

Vreugde Ondanks Verdriet

Geschreven door Rineke Joosten 10 februari, 2021

Diep bedroefd bad Hanna tot de HEER. 1 Sam. 1:10
Wat een bewondering heb ik voor deze vrouw! Ik kan je echt aanraden om haar verhaal eens te lezen in 1 Samuel 1 en 2. Zó mooi om tot je door te laten dringen.

Vreugde Ondanks Verdriet

Hanna, één van de twee vrouwen van Elkana. Een vrouw die al jaren hevig verlangt naar een kindje. Onder ons zijn er vrouwen die dit diepe verlangen kennen. En het diepe verdriet dat het met zich mee brengt als een zwangerschap uitblijft. In de tijd van Hanna kwam dit verdriet nog extra hard aan, omdat kinderloosheid vaak werd gezien als een vloek van de goden. Ook bij het volk Israël werd je erom veracht. Kinderen waren een teken dat God je zegent. Hanna heeft die vernedering van heel dichtbij meegemaakt.

De andere vrouw van Elkana, Pennina had namelijk wel kinderen en keek erg op Hanna neer. Ze benaderde haar vanuit hoogmoed en arrogantie. Ze treiterde haar. Wat zal dit een pijn hebben gedaan! Haar man Elkana hield zielsveel van haar, maar ook door hem zal ze zich niet altijd begrepen hebben gevoeld. “Beteken ik niet meer voor je dan 10 zonen?”, waren eens zijn woorden.

Omringd Door Onbegrip

Ik zie in Hanna een sterke vrouw. Ze bevindt zich in feestgedruis, maar haar hart zal gehuild hebben. Ze kan er niet in meegaan en trekt zich terug om te bidden. In het heiligdom van de Heer roept ze het uit tot God, in stilte. Maar ook nu, in Gods huis, wordt ze omringd door onbegrip.

De priester Eli schat haar volledig verkeerd in, ziet niet in dat ze bidt, maar denkt dat ze dronken is! Veroordeling. Afwijzing. Maar het lijkt niet eens bij haar binnen te komen, zo overmand door verdriet als ze is. Ze deelt haar verdriet met Eli en legt uit dat ze bad. Eli mag haar namens God zeggen dat haar gebed verhoord zal worden.
“De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd.” Vervolgens, een totale ommekeer in het gemoed van Hanna.
“Haar gezicht was opgeklaard en ze at ook weer.” Hanna is vol vertrouwen dat het geen loze woorden zijn van Eli. Het komt goed! Ze is er van overtuigd. Een overtuiging waarvan ik geloof dat God die in haar heeft gelegd.

Een belofte die haar hoop en vreugde geeft, ook al is er nog niets veranderd aan haar omstandigheden. Als we verder lezen weten we dat God haar gebed verhoord heeft en haar een zoon schenkt.  Samuel, ‘God heeft gehoord’ betekent deze naam.

De Vreugde van U Heer is Mijn Kracht

De ommekeer en vreugde die we zagen, blijft aanwezig in Hanna, ook al weet ze dat ze Samuel nauwelijks zal zien opgroeien. Ze staat haar zoon, haar liefst bezit, namelijk af aan Degene die hem aan haar gaf. En zingt vervolgens een loflied! Onvoorstelbaar, vind je niet? Er is maar één mogelijkheid om zo vreugdevol te kunnen zijn, en dat is als de HEERE God je deze vreugde geeft. En dat lezen we ook in 1 Sam 2 waar Hanna zegt: “dankzij Uw hulp beleef ik vreugde”

Laat dit verhaal een bemoediging voor je zijn. Vreugde vinden ondanks lijden. Het is mogelijk! Laten we elkaar aanmoedigen om onze zorgen bij Hem te brengen en te bidden om Zijn vreugde. Zodat we kunnen zeggen: De vreugde van U is mijn kracht!

Hemelse Vader, in Hanna zie ik een diepgelovige vrouw die haar hart uitstort bij U. Ze is een voorbeeld voor mij, Heer. Schenk mij toch geloof als Hanna. En de vreugde die ik bij haar zie. Een vreugde die alleen U kunt geven! Amen.

Lees ook: De kracht van gebed

You may also like