Voor wat, hoort wat!?

Voor wat, hoort wat!?

Geschreven door Gabrielle 4 december, 2019

Voor wat, hoort wat!?

Het ‘voor wat, hoort wat’ principe wordt ons al van jongs af aan met de paplepel ingegoten. Het
begint al op jonge leeftijd wanneer kinderen op school of thuis stickers kunnen verdienen voor goed
gedrag, of denk aan salaris in ruil voor werk. Op zich is daar helemaal niks mis mee. Afgelopen zomer
las ik het boek ‘Dromen-Durven-Doen’ van Ben Tiggelaar, waarin hij schrijft over onszelf belonen, om
zo nieuwe gedrag eigen te maken. Belonen werkt nou eenmaal veel beter dan straffen en het
stimuleert om dingen van binnenuit en blijvend te veranderen, zodat het een goede gewoonte
wordt.

Ruilmiddel

Anders wordt het als we het principe als ruilmiddel gaan toepassen. “Als ik iemand heb uitnodigt,
dan moet die ander mij eerst terugvragen voordat ik diegene weer vraag”, of, “zij doet niet aardig
tegen mij, dus doe ik ook niet aardig terug”. Zo zijn er nog talloze voorbeelden te bedenken.
Ook andersom komt dit voor. Wanneer iemand ons een gunst verleent dan willen we van nature ook
een tegenprestatie leveren, want we willen niet het gevoel hebben dat we bij iemand in het krijt
staan.. Zou dit ook niet de reden zijn waarom wij het zo moeilijk vinden om Gods liefde en genade te
ontvangen??

Wat is echte liefde

Echte liefde is onvoorwaardelijk. Zowel in hoe we het zelf geven aan anderen, als in hoe wij het
ontvangen. Liefde mag nooit een ruilmiddel zijn, want dan spreken we over voorwaardelijke liefde.
Laten we eens kijken hoe Gods liefde voor ons een voorbeeld kan zijn.
 In de eerste plaats door te ontdekken hoe God het geeft.
 In de tweede plaats hoe we het zelf kunnen uitdelen aan anderen.
 In de derde plaats hoe we het zelf kunnen ontvangen van anderen.

Gods onvoorwaardelijke liefde

God heeft ons al geaccepteerd. Het probleem is niet meer de zonde die we doen, maar de zondige
natuur waarmee we geboren worden. Door de overwinning van Jezus aan het kruis én Zijn
opstanding, is de macht van de zonde verbroken voor alle mensen, vandaar dat Paulus ook schreef in
de Romeinenbrief: God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog
zondaars waren.

Gods liefde voor ons is niet gebaseerd op wat wij doen, maar op wat Hij heeft gedaan. Het punt is,
geloof je dat? En accepteer je die liefde? Niets staat er meer in de weg tussen jou en God door wat
Jezus voor ons deed. Het vergt enkel volkomen overgave en het besef dat je genade nodig hebt en
dit niet kunt verdienen, maar enkel ontvangen.

Zelf onvoorwaardelijke liefde geven

Wat kunnen wij daarvan leren richting anderen? Jezus verdiepte in de Bergrede de Joodse wetten,
door ze van de buitenkant van de mens naar de binnenkant – naar het hart – te brengen. In
Mattheüs 5:44-48 staat onder meer: “Heb uw vijanden lief; …Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen?”

Met andere woorden, heb je die ander onvoorwaardelijk lief ongeacht wat hij of zij doet? Wij blijven
onvolmaakte mensen met onvolmaakte liefde, maar door genade kunnen wij hier wel in groeien!

Zelf onvoorwaardelijke liefde ontvangen

Van de andere kant bezien is “geven en nemen” een veelgehoorde uitspraak. Toch is “geven en
ontvangen” een veel betere benadering. Het punt is namelijk dat wij geen invloed hebben op het
gedrag van anderen, maar wel hoe wij hiermee omgaan. Natuurlijk kan dit een heel lastig punt zijn
als je niet de liefde ontvangt waar je zo naar verlangt. Misschien zoekt je dat in wat iemand voor je
doet. Bedenk dan dat je enkel en alleen van onze hemelse Vader deze volmaakte liefde kunt
verwachten. Wanneer wij geworteld en gegrondvest zijn in Zijn onvoorwaardelijke liefde (Efeze
3:17), dan zijn we niet langer afhankelijk van de beperkte liefde van mensen, waardoor je vanzelf
milder wordt in je verwachtingen van anderen.

Is dit moeilijk? Ja dat is moeilijk, maar niet onmogelijk. Niet in eigen kracht, maar door de Heilige
Geest die in ons woont en werkt.

Wel loon naar werken

Even terug naar het “voor wat, hoort wat” principe. Is een tegenprestatie dan verkeerd? Ja en nee.
Ja, als het is om iets te verdienen of gedaan te krijgen bij God; en nee, als het een vrucht is van de
genade die je ontvangen hebt. De Bijbel spreek namelijk ook over loon, maar daarover in een latere
blog meer.

Gebed: Vader help mij om te groeien in genade, zodat ik steeds meer geworteld en gegrondvest
mag zijn in Uw liefde. Deze liefde heb ik zo nodig om de mensen om mij heen onvoorwaardelijk lief
te hebben, maar ook om niet langer afhankelijk te zijn van de onvolmaakte liefde van anderen.

Lees ook: Zelf doen of overgave

You may also like