Visie en missie

door Gerdina
Visie en missie

Visie:

She Rises is geïnspireerd door spreuken 31 waarin staat geschreven dat een nobele vrouw meer waard is dan juwelen. Vrouwen mogen opstaan in deze waarheid en zich vrij, gewenst en gezien voelen. Wij van She Rises zijn er van overtuigd dat het Gods verlangen is dat alle vrouwen over de hele wereld Hem leren kennen en ervoor kiezen Zijn dochters te worden. Gemaakt naar het perfecte evenbeeld van onze Vader, geliefd door onze perfecte Vader. Wij geloven dat vrouwen ertoe doen en een verandering kunnen brengen in hun omgeving als zij deze krachtige waarheid gaan ervaren en uitdragen.

Missie:


Vrouwen zijn waardevol. Gedreven door Gods liefde, is het de missie van het online platform She Rises om door middel van Social Media, blogs, video’s, podcast en bijbelcursussen vrouwen over de hele wereld met deze waarheid bekend te maken. Via deze mediakanalen zal inspirerende en bemoedigende content geplaatst worden door vrouwen over de hele wereld, voor vrouwen over de hele wereld.


‘’Wie lukt het om een goede vrouw te vinden? Een goede vrouw is veel meer waard dan edelstenen.’’ -Spreuken 31:10