Veranderen naar het beeld van Jezus

Veranderen naar het beeld van Jezus

Geschreven door Carla 29 september, 2021

Een nieuwe manier van denken.

U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt. Romeinen 12:2

Als we nadenken over emoties, dan is het heel belangrijk om te beseffen dat God de mens heeft geschapen mét emoties zoals blijdschap, verdriet, boosheid en dergelijke. Wat een geschenk om blij te kunnen zijn, maar ook dat we verdriet kunnen tonen. Boos zijn vinden mensen vaak lastiger. Soms wordt gezegd: ‘Boosheid komt niet van God!’ Maar dat staat niet in de Bijbel. Wanneer wij boos worden over onrecht, dan is dat juist iets positiefs. Wél is het belangrijk hoe we omgaan met boosheid, dat we die niet koesteren en niet bitter moeten worden. Toen Jezus op aarde was, deed Hij alleen wat Zijn Vader wilde: ‘Vader, hier ben Ik om Uw wil te doen… en ook: Uw wil geschiede.’ Wat een voorbeeld voor ons. Het is ook Gods bedoeling dat wij steeds meer gaan lijken op Jezus (Rom.8:29)… een leerproces dat ons hele leven duurt en juist in deze tijd is het belangrijk dat wij niet alleen maar op basis van emoties leven, maar daarin heel bewuste keuzes maken.

De samenleving waarin wij leven is verwarrend en vaak wordt waarheid gebaseerd op wat wij voelen… ‘ik voel het zo, dus het is waar!’ Maar is dat ook zo? Is emotie ons fundament? In de gebrokenheid van ons menszijn worden we vaak heen en weer geslingerd. Wat de ene dag goed voelt, is de volgende dag soms anders. Het is cruciaal om Gods Woord te kennen en verankerd zijn met Jezus Christus (zie Col.2:6-7). Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Paulus zegt in bovenstaande tekst dat we anders moeten gaan denken. Maar hoe doe je dat?

De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Wanneer wij tot geloof komen dan wordt onze geest levend gemaakt: onze geest getuigt met Gods Geest dat wij kinderen Gods zijn. En wij zijn het ook (Rom.8:16). Dat is onze identiteit!
Met ziel wordt bedoeld: ons verstand, onze emoties en onze wil. De Heilige Geest zal ons vormen naar het beeld van Gods Zoon. Wij kunnen niet veranderen in eigen kracht. Paulus zegt: ‘wie zijn eigen zin doet, denkt en leeft alleen op natuurlijk vlak. Maar wie zich door de Heilige Geest laat leiden, denkt en leeft geestelijk (Rom.8:5). Ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest, die in ons woont. (1 Cor. 6:19-20).Wij zijn niet langer van onszelf, maar God heeft ons gekocht tegen de allerhoogste prijs!

Onze ziel

De grootste verandering vindt vooral in onze ziel plaats:
Herstel in ons verstand: Het kan heel goed zijn dat wij leugens over God, onszelf of onze naaste hebben toegelaten. Leugens
waarvan wij bevrijd kunnen worden. Vraag de Heilige Geest om jou te laten zien of daarvan sprake is in je leven. Hij zal je de waarheid van God laten zien en die waarheid zal je vrij maken.
Herstel in emoties:
Onderzoek wat de Bijbel zegt over emoties. We kunnen veel leren van het onderwijs van Paulus en de andere apostelen, maar ook christelijke boeken kunnen ons helpen. Een aanrader is: Strijd in je Denken, van Joyce Meyer, maar er zijn zeker meer.
Emoties zijn een geschenk van God, maar door de gebrokenheid van ons bestaan kunnen emoties ook uit balans zijn, met bijvoorbeeld afwijzing, eenzaamheid, haat, bitterheid, angst, rouw, gepieker, cynisme, twijfel tot gevolg. God wil daarin genezing en herstel brengen. Het voert te ver om hier diep op in te gaan, maar heus… God kán ons genezen! gepieker, eenzaamheid, cynisme. Misschien is er sprake van onverwerkte trauma’s waardoor je moeite hebt om God of mensen te vertrouwen. Dan wil ik je bemoedigen: God kent jou. Hij kan doen boven bidden en denken. Hij wacht alleen maar tot
je bij Hem komt.
Herstel van de wil:
God is door en door betrouwbaar. Zijn Heilige Geest wil Zijn licht laten schijnen in de donkere schuilhoeken van je ziel. Maar Hij zal nooit tegen jouw wil ingaan. Vertrouw je Hem? Dan is zelfs dit kleine stapje voldoende: ‘Heer, help mij veranderen naar het beeld van Jezus.’ Wees gerust, Hij hoort jouw gebed.

Lees ook: Wees niet bang

You may also like