Van gebrokenheid tot zegen

Van gebrokenheid tot zegen

Geschreven door Ashley 17 augustus, 2019

Heb jij wel eens een absoluut dieptepunt meegemaakt? Misschien een huwelijk dat strandt, of een sollicitatie die jou geen baan oplevert, of vrienden die je in de steek laten. Hoe dan ook, je leven loopt heel anders dan je had verwacht.

Van gebrokenheid tot zegen

Beste vriendin, laat me je dit zeggen: een absoluut dieptepunt wil je niet meemaken. Helaas heb ik het een paar jaar geleden zelf ondervonden. Het is zeker geen ideale plek, maar ik prijs God dat ik het toch heb meegemaakt. Dat klinkt natuurlijk heel tegenstrijdig, maar ik had dat dieptepunt echt nodig om mijn weg omhoog te vinden. Ik was ontrouw, maar God bleef trouw.

Ik dacht dat ik alles voor elkaar had. Ik was gezegend met een hard werkende echtgenoot, twee gezonde kinderen, een geweldige carrière, een nieuw huis zonder hypotheek en ook nog een prachtige auto voor de deur… maar weet je… al die mooie dingen konden me niet helpen uit de donkere put waarin ik dreigde te verdrinken. Mijn man distantieerde zich van mij, ik raakte die geweldige baan kwijt, ik had net een miskraam gehad en al die materiële zaken deden er niet langer toe, want die hielpen me niet om uit het donkere dal omhoog te klauteren.

Wat ik ook probeerde, het water stond me aan de lippen. Ik schreeuwde om hulp, maar tegelijkertijd was ik zo bezig met mijn eigen duisternis dat ik me niet eens bewust was dat God antwoord gaf. Ik probeerde wanhopig alles onder controle te houden maar in werkelijkheid was ik de regie kwijt.

Net genoeg…

Het was een wanhopige worsteling. Uiteindelijk brak ik en in alle kwetsbaarheid ging ik naar een voorganger die ik amper kende. Alle teleurstelling die ik kort geleden meemaakte, bracht ook pijn uit het verleden naar boven. De voorganger merkte op dat ik wellicht nooit helemaal genezen was van de dingen die in het verleden waren gebeurd. Misschien was ik iets hersteld, maar niet volledig… nét genoeg om op de been te blijven.

Een hele nieuwe wereld ging voor me open toen ik ontdekte dat ik er blijkbaar heel goed in ben om alle pijn en verwonding te verdringen. Je weet vast wel wat ik bedoel: je schuift het opzij en besluit om er niet langer over na te denken in de hoop dat als je het vergeet, het er ook niet meer is.

 

Wat je in het gebed ook vraagt, je krijgt het als je gelooft dat je het al ontvangen hebt.                     Markus 11:2

Ik begon vaker te bidden! Niet dat ik precies wist wat ik moest bidden, want ik was ver afgedwaald van God of welke vorm van religie dan ook. Ik had altijd zelf de regie over mijn leven willen voeren en dacht dat ik dat best aankon. Maar nu was het wel duidelijk dat dit niet het geval was; ik kon het niet langer zelf fiksen want het belangrijkste wat ontbrak in mijn gereedschapskist was God. Ik voelde me beschaamd dat ik God vroeg of Hij me uit mijn duisternis wilde halen terwijl ik degene was die van Hem was weggelopen.

Zelfs als wij Hem ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw, want Hij kan Zich niet tegen Zichzelf kerenTimotheüs 2:13

God zij dank, Hij wees me niet af. Hij kwam bij me op die donkere plek waar ik was en gaf me wat ik nodig had om uit de duisternis omhoog te klimmen. Hij leidde me naar een kerk en dat werd mijn thuis. Hij gaf me trouwe vrienden en bracht me op de bergtop waar ik alle verwonding, pijn en controle los kon laten. Ik voelde me herboren. Hij was de verandering in mij.

Getrokken vanuit de duisternis

Het was de gebrokenheid die mij bij God bracht. Zonder alle littekens uit het verleden had ik nooit beseft hoe groot Gods liefde voor mij is. Ik ben niet langer wie ik was. Ik hoef niet langer bang te zijn, want nu zijn mijn ogen geopend.

Zit jij in de duisternis, zonder geloof? Geef dan niet de moed op! Je bent nooit te ver van God vandaan. Hij komt bij je, ook al lijkt het alsof iedereen jou in de steek heeft gelaten. Ik ben heel dankbaar dat God mij bij de hand pakte en mij uit mijn duisternis heeft getrokken. Hij wist dat ik niet in eigen kracht kon veranderen, daarom werd Hij de verandering in mij. Ik ben God dankbaar dat Hij niet gewacht heeft tot ik op een punt kwam dat ik bij Hem kon komen integendeel, Hij kwam naar mij in dat absolute dieptepunt.

God heeft gezegd: ‘Ik zal altijd voor u zorgen, Ik zal u nooit in de steek laten. Hebreeën 13:5

Lees ook: Gebroken, maar prachtig

You may also like