Sterkte in Zwakheid

Sterkte in Zwakheid

Geschreven door She Rises 28 oktober, 2021

Sterkte in zwakheid


Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. 2 Korinthiërs 12:10


Bij She Rises mag ik elke maand een Bijbeltekst uitzoeken, waar ik iets over wil gaan schrijven. Dit keer greep deze tekst mij en weet je waarom? Omdat ik mij kan vinden in Paulus, die zegt dat hij in zijn zwakheid juist sterk is. Dit heb ik ook zo mogen
ervaren!

Een tijdje terug had ik een ruzie met iemand, waarbij ik verdrietig, gekwetst en boos was. Ik wilde helemaal geen ruzie, ik wilde dat het alleen maar goed tussen ons zou gaan. Maar toch gebeurde het en voelde daardoor voelde ik mij ellendig. Juist op dit moment, sprak God tot mij door middel van Mattheüs 11:28. Hij zei: “Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal je rust geven.” Dus op dit moment, waarbij het niet goed ging met mij, zocht ik God op. Hij kan en wil jou en mij troosten in dit soort momenten! Juist in die onrust, in die pijn, in die vermoeidheid, wil Hij ons rust geven, als wij naar Hem komen! Het enige wat wij hoeven te doen, is komen. Wanneer wij dat doen, geeft God ons rust en neemt Hij onze pijn vrijwillig op Zijn schouders. Dat deed Hij, door Zijn Zoon naar de wereld te sturen! Daarmee heeft Jezus niet alleen onze zonden gedragen, maar ook nu, vandaag, wil Hij alle dingen die ons leven moeilijker maken, maar al te graag ons de kracht geven om het te dragen! Daardoor wordt de druk op onze schouders veel lichter en kunnen wij weer leven.

Ga dus met en in alles maar naar Hem toe. Er staat namelijk een rijke belofte in de Bijbel, waar jij je aan vast mag houden: “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want als je bidt, zul je het ontvangen, en wie zoekt, vindt het. Wie klopt, voor hem zal opengedaan worden.” (Matt. 7:7-8)

Overwinnen van het Kwaad

Als wij even terug gaan naar het vers, zie ik nog iets bijzonders. Namelijk, voorafgaand aan vers 10 staat, dat Paulus God drie keer heeft gevraagd of Hij de duivel wil weg halen waar Paulus mee worstelt. De duivel probeert Paulus te verleiden, probeert zijn geloof zwak te maken. Hij probeert ervoor te zorgen dat Paulus gaat wankelen in zijn vertrouwen op God. Maar God zegt dan tegen Paulus (in eigen woorden): “Nee Paulus, dat zal Ik niet doen. Want Mijn genade is voor u genoeg! Want Mijn kracht wordt juist in zwakheid volbracht!” Dus zegt Paulus, “Daarom zal ik veel liever God prijzen in mijn zwakheden, omdat juist dán de kracht van Christus in mij komt wonen.” In zwakheden zijn wij dus echt sterk! Want iedereen die een kind van God is, kan het kwaad van deze wereld overwinnen. We overwinnen het kwaad door ons geloof in Jezus Christus. (1 Joh. 5:4) Samen met God aan onze zijde, door Zijn kracht in ons, zijn wij dus kei-sterk!

Liefdevolle Vader, U alleen kunt ons helpen en troosten als wij tegenslagen meemaken, of als wij in de diepe dalen zitten. U bent juist dan Degene die ons rust wilt bieden, die ons wil sterken! Want U bent de Trooster, ónze Trooster. (Joh. 14:16)
Geef ons dan die troost, wanneer wij ons ellendig voelen! Schenk ons Uw vrede en geef ons rust in U. Zo kunnen wij sterk zijn in onze zwakheid, door Uw kracht, door Uw geloof! Dank U daarvoor, God! Sterk degene die U vandaag nodig heeft, die zich
misschien niet door U gesterkt voelt. Wees met hem of haar, Heer! Sla Uw vleugels over ons uit, Heer! Dit alles bidden en vragen wij U. Door genade alleen, amen.

Geschreven door Bertine van der Werken

Lees ook:

God heeft ons alles gegeven om voor Hem te leven

You may also like