Slapen in de storm

Slapen in de storm

Geschreven door Jenefer 4 september, 2019

Terwijl zij overvoeren, stak er plotseling een hevige storm op. De golven waren zo hoog dat ze over de boot sloegen. Jezus lag te slapen. Mattheüs 8:24 HTB

In dit Bijbelgedeelte laat Jezus zelf zien wat je het beste kunt doen als het stormt. Ga gewoon slapen, je hoeft niet wakker te liggen want in een ander vers staat: Al die zorgen maken uw leven geen dag langer. Mattheus 6:27. Natuurlijk weet ik best dat dit gemakkelijker is gezegd dan gedaan. Als je in de problemen zit en worstelt met jouw storm dan is het heel moeilijk om het licht te zien, te blijven geloven en om ondanks alles rustig te gaan slapen, want door alle zorgen kun je niet slapen. Maar toch zeg ik je: ‘Blijf geloven en ga slapen!’

Eén stap tegelijk

Misschien vraag jij je af hoe ik kan blijven vertrouwen en geloven dat dingen anders worden, dat mijn gebed verhoord wordt ook al gebeurt er jarenlang helemaal niets. Het antwoord is heel eenvoudig: denk er niet teveel over na, blijf niet voortdurend proberen alles op een rijtje te krijgen. Doe één stap tegelijk. Vraag God of Hij je kracht geeft voor elke dag. Blijf niet piekeren over alle details, wat de uitkomst zal zijn, hoe je gebed verhoord gaat worden of wat dan ook. Blijf gewoon hopen en vertrouwen als een kind.

In Hebreeën 11:1 staat:
Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet.

Waarom ik?

Meer dan tien jaar geleden werd ik ziek en werd tegen mij gezegd dat er GEEN genezing mogelijk zou zijn, maar dat ik mijn leven moest aanpassen. Een operatie zou de pijn kunnen verlichten en ook moest ik mijn eetgewoonten veranderen. Dat heb ik beide gedaan, maar er veranderde niets. Dan beginnen alle vragen: ‘Heer, ik dien U al vanaf mijn veertiende, ik heb mijn leven aan U toegewijd. Waarom ik? Waarom moet ik hier doorheen? Waarom, waarom, waarom? Het antwoord blijft hetzelfde: Blijf zonder meer vertrouwen op God; Hij zal jouw omstandigheden veranderen, want NIETS is te moeilijk voor Hem.

God zegt in Genesis 18:14:                                                                                                                                                                             ‘Voor Mij is niets onmogelijk. Over een jaar zal Ik terugkomen en dan zal Sara een zoon hebben.’

En in Efeziërs 3:20 staat:                                                                                                                                                                                    God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen.

Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt.

Rustig slapen in de storm

Twee weken geleden werd ik opnieuw geopereerd en wat bleek? Er was geen spoor van mijn ziekte meer te bekennen. De effecten van de aandoening zijn wel zichtbaar in mijn lichaam, maar op dit moment was er niets wat gedaan hoefde te worden. Zo is onze God, Heer en Redder. Jarenlang was het een moeizame weg, maar God liet mij zien dat het alles waard is om Hem te vertrouwen. Niet dat ik Hem alleen maar vertrouw voor een goede uitslag… ik vertrouw Hem om wie Hij is. De storm is zeker niet voorbij, maar ik heb nieuwe hoop gekregen en ik blijf hopen en vertrouwen op een
wonder in mijn leven. Ik kan rustig slapen in de storm.

Lees ook: Ook al hoor ik U niet, toch zal ik U prijzen

You may also like