Satan, de vader van de leugen

Satan, de vader van de leugen

Geschreven door Marline Boom 28 april, 2021

“Toen zei Jezus tegen hem: Ga weg, satan, want er staat geschreven: De Heere, Uw God, zult u aanbidden en Hem alleen dienen.” Mat. 4:10

Vanaf de zondeval is er een strijd gaande tussen het licht en de duisternis. Tussen waarheid en leugen. Tussen leven en dood. Gebrokenheid en onvolmaaktheid zijn het leven binnengedrongen.

Satan, de vader van de leugen

Vanaf de zondeval is er een strijd gaande tussen het licht en de duisternis. Tussen waarheid en leugen. Tussen leven en dood. Gebrokenheid en onvolmaaktheid zijn het leven binnengedrongen. We merken daar tot op de dag van vandaag de gevolgen van.  En niet alleen wereldwijd, maar ook in ons persoonlijke leven kan er een geestelijke strijd gaande zijn. Vaak vindt deze strijd in je denken plaats. Je wordt constant aangeklaagd over je zonden. Je gedachten hebben zich gevuld met duisternis. Je hebt de hoop verloren. Of je omstandigheden voelen als een grote beproeving.

In Mattheüs 4 wordt Jezus op de proef gesteld door satan. De satan wordt ‘de vader van de leugen’ genoemd. Hij kan ons leven binnensluipen als een engel van het licht (2 Kor. 11:14). De satan kent het woord van God maar al te goed en dat blijkt ook in Mattheüs 4. Hij heeft levenslang ervaring in het bestuderen van het gedrag van de mens. Hij weet hoe wij in elkaar zitten. Het is zijn doel om jou ver bij God vandaan te houden. De satan wil dat je zonder hoop zal sterven en geen geloof hebt in Jezus. Hij weet allerlei middelen in te zetten om jou volledig moe en wanhopig te maken.

Geestelijke strijd

In mijn leven was dat depressie. Naast de negatieve en destructieve (gedachte)patronen die ik met behulp van therapie moest gaan aanpakken, was er ook een geestelijke strijd gaande. Er is een periode geweest waarin ik sterk heb ervaren dat er gedachten aan mij werden opgedrongen om mezelf te moeten pijnigen voor de fouten die ik maakte. Dit bestond uit het fysiek beschadigen van mezelf. Deze gedachten waren dwangmatig en ik ben van mening dat ze vanuit de duisternis in mijn denken werden geplant. Dit had veel invloed op mijn relatie met God. De gedachten in mijn hoofd zeiden bijvoorbeeld dat ik niet meer mocht bidden, want God zou teleurgesteld in mij zijn.  Ik heb ervaren dat de satan door het beheersen van mijn denken en de zelfbeschadiging voet aan de grond probeerde te houden in mijn leven. Gevoelens van schaamte, schuld en falen brachten mij steeds weer in een vicieuze cirkel waar ik zelf maar niet uit leek te komen.

Therapie en bevrijdingspastoraat hebben mij erg geholpen. Ik leerde verantwoordelijkheid te nemen over mijn gedachten en emoties, eerlijk te zijn tegenover mezelf en over de dingen te praten die me dwars zaten. Bij bevrijdingspastoraat leerde ik vooral om eerlijk te zijn tegenover God en mijn depressieve gevoelens bij Hem te brengen. Het was een plek waar ik dingen biddend in het Licht mocht brengen. Ik leerde afrekenen met leugens, bijvoorbeeld de gedachte dat ik niet geschikt was voor deze wereld. Jezus bracht me, stap voor stap, in de vrijheid en de drang naar zelfbeschadiging nam af. Het was niet makkelijk, door de jaren heen was ik gewend geraakt aan de duisternis. Het heeft meerdere sessies geduurd voordat ik de zin: ‘Ik, Marline, ben een geliefd kind van God de Vader’ kon uitspreken. Alles in mij zei dat ik dit niet mocht zeggen. Maar toen ik het eenmaal had uitgesproken, veranderde er iets in mijn hart. Ik kon het stapje voor stapje gaan geloven.

 

Woorden hebben kracht

Woorden hebben zoveel kracht. Als je weerstand wilt bieden tegen de pijlen van de satan helpt het om de woorden van God hardop uit te gaan spreken. Jezus doet dit in Mattheüs 4 ook. Hij confronteert de satan met andere woorden uit de Bijbel. Hij stuurt hem zelfs weg! Oefen jezelf om je dag te beginnen met het uitspreken van Gods waarheid over je leven. Dáár mag jij je door laten leiden:

‘Ik kan alles aan door Christus die mij kracht geeft (Filippenzen 4:13).
God heeft me geen geest van angst gegeven, maar van kracht, liefde en bezonnenheid  (2 Timotheüs 1:7).
Als God voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn? (Romeinen 8:31)
In Christus ben ik meer dan overwinnaar door Hem die mij heeft liefgehad (Romeinen 8:37).’

En als je aanvechting blijft voelen, durf satan dan de deur te wijzen in de naam van Jezus!

De satan wil jou en mij namelijk altijd in de eenzaamheid brengen. Hij wil je laten geloven dat je de enige bent. Dat je je mond moet houden over de dingen die je verkeerd hebt gedaan. Schaamte en isolement is precies de plek waar hij je hebben wil. Maar geloof de leugens van de satan niet! Al heb je nog zoveel verkeerd gedaan, ga op je knieën en belijd het aan God. Bij Hem is vergeving, genade en herstel te vinden. Wanneer jij je zonden belijdt, is Hij getrouw en rechtvaardig om je te reinigen van alle ongerechtigheid (1 Johannes 1:9)! Wanneer je gelooft in het verlossende werk van Jezus, ben je een kind van God en heb je eeuwig leven. Dát is de waarheid!

Zie je de tegenstelling? Er is een levensgroot verschil tussen satan en God. De satan brengt je in isolement, maar God brengt ons in de verbinding. De satan komt om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan, maar Jezus is gekomen om leven te geven in overvloed (Joh. 10:10). De satan kan je misleiden, maar wat hij ook probeert, het lukt hem niet. Hij
komt altijd Jezus tegen! Dankzij Jezus heeft satan geen vat meer op ons. Wees niet bang, want hij is een overwonnen vijand. De macht van de satan is voor eeuwig verbroken.

Gebed: ‘Lieve Vader, dank U wel voor de overwinning dankzij U. Help mij om mijn hart en gedachten te vullen met Uw waarheid. Leer mij om niet alle duistere en negatieve gedachten te geloven, maar ze weg te sturen in de naam van Jezus, Uw zoon. Geef me de kracht om mijn hart te richten op de positieve en bemoedigende woorden van U Heer! Bewaak mijn hart, vul mij met Uw vrede. Dank U wel dat ik het schild van het geloof mag dragen, waarmee ik álle
vurige pijlen van satan kan uitblussen. Amen.’

Lees ook: Een vaste Hoop

You may also like