Rachab, de vrouw met een groot geloof

Rachab, de vrouw met een groot geloof

Geschreven door Gerdina 24 juli, 2019

Het verhaal van Rachab is één van de mooiste voorbeelden uit de bijbel over iemand met een groot geloof en vertrouwen op Gods genade. Rachab was een Kanaänitische prostituée die in Jericho woonde voordat de Israëlieten de stad hebben verwoest. Ze wordt in Hebreeën 11 ook geschaard onder de geloofshelden.

Het verhaal van Rachab

Het verhaal begint met Jozua die twee Israëlitische spionnen erop uit stuurt om het land rond Jericho te verkennen. Deze twee spionnen komen bij het huis van Rachab en brengen daar de nacht door. Rachab was bereid om de spionnen te verstoppen en bracht de mannen van de koning op een dwaalspoor omdat zij een klopjacht naar de twee waren begonnen, terwijl ze hen veilig had verborgen op het dak. Heel bewust bracht zij zichzelf en haar familie in groot gevaar; ze liep zelfs het risico om gedood te worden.

Nadat de mannen van de koning waren vertrokken ging ze naar de spionnen op het dak. Rachab vertelde hen dat ze had gehoord wat een geweldige overwinningen zij met Gods hulp hadden behaald. Ze sprak over de ontsnapping van de Israëlieten uit Egypte en hoe ze door de Rode Zee waren getrokken en ze noemde ook hoe zij de twee koningen van de Amorieten hadden verslagen en het volk hadden gedood. Daarna vroeg ze hen of ze bereid waren om haar veiligheid en die van haar familie te garanderen als ze terug zouden komen om Jericho te verwoesten. Dat beloofden zij.
Vervolgens gingen de spionnen terug naar het Israëlitische kamp zonder opgemerkt te worden door de gezagsdragers van Jericho. Uiteindelijk werd Jericho verwoest door de Israëlieten terwijl Rachab en haar familie door Gods barmhartigheid gespaard bleven. Zij en haar familie voegden zich bij de Israëlieten en aanbaden de machtige God van Israël.

Genade en Geloof

De inwoners van Jericho geloofden niet in God en gehoorzaamden Hem ook niet… maar Rachab geloofde wel en handelde daar ook naar. Vanwege haar geloof schonk God haar genade. Deze geschiedenis is een van de meest duidelijke omtrent het principe van Gods genade. In Genade neemt God mensen die door hun omgeving als nutteloos en onwaardig uitschot worden gezien aan tot Zijn geliefde kinderen.

Je vraagt je misschien af: hoe kan nu zo’n vrouw in zo’n heidense stad tot geloof in God gekomen zijn? Wat kan dat voor geloof zijn? Het antwoord op deze vraag, geeft Rachab zelf. Ze vertelt de verspieders dat ze gehoord heeft van de grote daden van de HERE. Ze heeft gehoord van de doortocht door de Rode Zee, al meer dan 40 jaar geleden. Ze heeft gehoord van de overwinningen van Israël in het Over Jordaanse en van de plannen van Israël om Kanaän op Gods bevel in te nemen. En die berichten zijn bij haar blijven hangen. Het maakte indruk. Ze heeft bij zichzelf gezegd: de God van Israël is een machtig God, anders dan onze goden van hout en steen, of een god van vlees en bloed (zoals koningen in die tijd zich wel lieten vereren). De God van Israël leeft en helpt en is niet tegen te houden. En dat geloof zet haar aan tot deze moedige daad.

Wat kunnen wij van Rachab leren?

Als de Bijbel ons Rachab tot voorbeeld stelt dan is dat inzake echt en puur geloof. Geloof dat werkt, Dat geloof is echt en oprecht. De moedige daad van Rachab om de twee Israëlitische spionnen te verbergen toont aan dat zij geloofde in de God van Israël. Hoewel ze gevaar te duchten had van haar eigen volk, koos ze ervoor om de levende God van Israël te aanbidden in plaats van de goden die door de inwoners van Jericho werden aanbeden. En de Heer beloonde haar vanwege haar geloof. Hij beschermde haar en haar familie zodat zij niet omkwamen toen heel Jericho werd verwoest.

Ook zien we hoe belangrijk het is om de Bijbelse geschiedenissen door te vertellen. Hoe belangrijk het is om te vertellen van de daden van de Hére. Rachab is verteld van de doortocht door de Rode Zee: meer dan 40 jaar gelden. En wel zo levendig, zo echt, dat ze het ging geloven. Onze taak is de Bijbelse verhalen bloedserieus te nemen, ze te delen met de mensen om ons heen opdat het onder Gods zegen geloof mag oproepen.

Geloof in Jezus Chistus Redt

Rachab had niet bepaald een eerzaam beroep en toch kan God werken een willekeurig iemand wie gelooft in Hem. Wij kunnen niet anders dan toegeven dat niemand volmaakt is. God weet dat wij allemaal tekortschieten. Wij hebben allemaal Gods barmhartigheid nodig en Rachab was daarop geen uitzondering. Maar zij geloofde God en stelde haar vertrouwen in Hem. God eert mensen die ervoor kiezen in Hem te geloven. Heel deze wereld zal eens worden als Jericho. Geloof in Jezus Christus, de Zoon van God, redt ons van dat oordeel.

Rachab is ons dan een voorbeeld: dat we niet moeten afwachten, zien wat er komt, maar dat we moeten geloven, Gods beloften aannemen en ons vertrouwen op Hem en Hem alleen stellen.

Geloof in God brengt redding. Dat was toen, maar ook nu!

Johannes 3:16   Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

 

You may also like