Hosea en Gomer

Hosea en Gomer

Geschreven door Carla 3 juli, 2019

Dit verhaal gaat over Gomer, de vrouw van Hosea. Gomer?? Waarom zou je schrijven over een vrouw die zo’n slechte reputatie heeft? Maar achter dit verhaal schuilt nog een verhaal.

Onvoorwaardelijke liefde

Er is geen grens aan de liefde van Jezus, Zijn gunstbewijzen houden nooit op. Zij zijn nieuw elke morgen, nieuw elke morgen: groot is Uw trouw o Heer mijn God, groot is Uw trouw o Heer.

Dit lied kwam bij mij boven toen ik nadacht over Hosea en Gomer. Het bovenstaande lied is waar, want Gods liefde houdt nooit op, en toch… als je het boek Hosea leest, lijkt het wel alsof God helemaal klaar is met Zijn volk. Hij is het moe om Zijn kinderen nog langer lief te hebben; Het lijkt erop dat er grenzen zijn aan Zijn gunstbewijzen.

Hosea en Gomer

De naam Hosea betekent ‘bevrijder’ en toch wordt hij heel vaak de oordeelsprofeet genoemd. Hij moet namelijk aan het noordelijke rijk van Israël verkondigen dat God Zijn volk zal oordelen vanwege hun ontrouw.

In dit blog wil ik het verhaal vertellen van Gomer. De Bijbel zegt niet veel over haar. Wel dat God de profeet Hosea opdraagt, dat hij moet trouwen met Gomer, de dochter van Diblaim. De Bijbel noemt haar een hoer, een vrouw met een slechte reputatie. De naam Gomer komt van het Hebreeuwse woord ‘gamar’ en dat betekent: ‘iets wat eindigt, een mislukking. En onwillekeurig vraag je dan: ‘Wie geeft zijn dochter nu zo’n negatieve naam… mislukking?!’ Ik wil niet iets aan het verhaal toevoegen wat niet in de Bijbel staat, maar het zal niemand goed doen om met zo’n naam door het leven te moeten gaan, toch?!

Hoe dan ook, God geeft Zijn dienaar Hosea de opdracht met haar te trouwen en kinderen te krijgen. Echt geen gemakkelijke opdracht, want wat zullen de mensen daarvan denken, zijn vrienden en familie? We weten het niet, maar Hosea gehoorzaamt God. Er worden drie kinderen geboren en de naam van alle drie zijn een waarschuwing van God over het komende oordeel. Na een tijdje gaat Gomer er vandoor; zij is hem ontrouw, maar Hosea zoekt haar en brengt haar thuis. Door haar bij zich terug te nemen, krijgt zij haar waardigheid terug. Desondanks geeft Gomer zich niet gewonnen… ze houdt van haar minnaars en opnieuw laat zij Hosea in de steek. Wat een dwaze vrouw die Gomer. Ze doet haar naam wel eer aan: ‘Gomer – mislukking.’

Zij verlaat haar gezin en trekt bij een andere man in. Weer gaat Hosea naar haar op zoek; hij is zelfs bereid de andere man te betalen om zijn vrouw terug te krijgen. Wat een voorbeeld van onvoorwaardelijke liefde.

Onbeantwoorde Liefde

God is ook nog niet klaar met Zijn volk. Hoofdstuk twee van het boek Hosea beschrijft de intens diepe liefde die God heeft voor Zijn volk, een liefde die verlangt naar herstel van de relatie, maar die onbeantwoord blijft.

Wat zal het moeilijk zijn geweest voor Hosea – niet alleen om een profeet van God te zijn, maar bovendien nog het woord van God in zijn eigen leven ‘uit te leven.’  Hosea, de bevrijder, is een waarachtig voorbeeld van Gods onvoorwaardelijke liefde. God is vastbesloten om de vrouw die Hem ontrouw is – Zijn volk Israël – weer voor Zich te winnen. Ook al blijft ze jagen naar haar minnaars, toch wil Hij haar lokken naar de woestijn – de plek waar Hij haar voor Zichzelf heeft.

Als je hoofdstuk twee goed leest, zie je dat zelfs het oordeel dat de Heer wil uitstorten over Zijn volk een hartverscheurende poging is om haar te brengen op een punt waarop zij zich van harte aan Hem overgeeft zodat Hij haar kan herstellen.

Daarom, zie, Ikzelf ga haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar hart spreken.

Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven, en het Dal van Achor tot een deur van hoop.Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de HEERE, dat u Mij zult noemen: mijn Man, en Mij niet meer zult noemen: mijn Baäl! Dan zal Ik de namen van de Baäls uit haar mond wegdoen en aan hun namen zal niet meer gedacht worden…. Ik zal u voor eeuwig tot Mijn bruid nemen: ja, Ik zal u tot Mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal Ik u voor Mij als bruid nemen; en u zult de HEERE kennen

(Hosea 2:13-19 HSV).

En Gomer??? Wat was haar probleem? Waarom heeft zij de liefde van Hosea, haar bevrijder, niet beantwoord? Wij houden van een happy end. Heeft Gomer zich uiteindelijk overgegeven aan de liefde van haar Hosea? Dat weten wij niet.

Hij wacht alleen nog maar tot dat je komt

Maar… laten we eerlijk zijn… bij het lezen van het verhaal over Hosea en Gomer zien we dat dit ook over ons gaat. In dit boek spreekt de Heer ook tot ons. Het beste wat wij kunnen doen is ons overgeven aan Zijn onvoorwaardelijke liefde. Hij verlangt ernaar dat jij en ik bij Hem komen en erkennen dat Hij onze Heer is. Wat weerhoudt ons om tegen Hem te zeggen: ‘Heer, het gebeurt zo gauw dat wij van U wegdwalen… ik geef mij over aan Uw wil.’

Misschien zijn er dingen misgegaan in ons leven en voelen wij ons een mislukking. Maar we ZIJN geen mislukking. Ook al maken wij fouten, WIJZELF zijn geen fout… dat is niet onze identiteit; Hij houdt van ons met een onvoorwaardelijke liefde. Hij wacht alleen nog maar tot we uit vrije wil bij Hem komen, dan kan Hij ons herstellen. Want heus…  er is geen grens aan de liefde van Jezus, Zijn gunstbewijzen houden nooit op.

Lees ook: Rachab, de vrouw met een groot geloof

You may also like