leven vanuit onze ware identiteit

leven vanuit onze ware identiteit

Geschreven door Dawn Rieke 27 juli, 2019

Wat de vijand vooral wil bereiken in ons leven is om onze ware identiteit als dochters van de Koning weg te roven. In Matteüs 3 lezen we dat Jezus naar de rivier de Jordaan gaat om gedoopt te worden door Johannes. Als de Heilige Geest neerdaalt op Jezus horen de mensen de stem van Zijn Vader: Dit is mijn geliefde Zoon, Hij verheugt mijn hart. God maakt het heel duidelijk dat Jezus Zijn Zoon is en dat Hij zich in Hem verheugt. Deze uitspraak van God de Vader bevestigt de ware identiteit van Jezus en dat blijkt later uit Zijn onderwijs en de wonderen die Hij doet. Gedurende Zijn hele leven wist Jezus wie Hij was en dat Hij geliefd werd door Zijn Vader.

Jezus werd verzocht door de duivel

Eén hoofdstuk verder vertelt Matteüs hoe Jezus werd verzocht door de duivel. Het duurde niet lang of de duivel probeert in twijfel te trekken wat de Vader heeft gezegd over Jezus. Jezus vastte veertig dagen lang en had honger, dus de duivel daagt Jezus uit en zegt: ‘Als je werkelijk de zoon van God bent, verander dan de stenen in brood.’ Jezus antwoordt: de mens leeft niet alleen van brood, maar van elk woord dat uit Gods mond komt. De tweede keer daagt de duivel Jezus uit om van het dak van de tempel te springen. Jezus weerspreekt de Bijbeltekst die de duivel gebruikt waarin beloofd wordt dat engelen hem zullen beschermen en antwoordt: U zult de Here uw God niet verzoeken.
Voor de derde en laatste verzoeking neemt de duivel Jezus mee naar een hoge berg. Hij belooft Jezus alle koninkrijken van de wereld als Jezus voor hem knielt en hem aanbidt. Maar Jezus antwoordt: Ga weg van mij satan! Er staat geschreven: Aanbid de Here uw God, aanbid Hem alleen.

Heb vertrouwen in wie je bent in Christus

Wanneer wij ontdekken wat onze ware identiteit is als kinderen van God en we leven daarnaar dan kunnen we er zonder meer vanuit gaan dat de vijand ons op de proef zal stellen – net zoals hij deed bij Jezus. Als het de duivel lukt om twijfel in ons te zaaien over wie wij zijn en de plek die wij mogen innemen als gelovigen door het verlossingswerk van Jezus aan het kruis, dan krijgt hij een ingang in ons leven. Zoals hij het probeerde bij Jezus, zo zal satan ook proberen ons te verleiden met iets wat best goed lijkt of iets wat wij nodig hebben, maar wat niet Gods wil is of het beste wat Hij voor ons heeft. Op zo’n moment is het heel erg belangrijk dat wij ervoor kiezen om te leven vanuit elk woord dat uit Gods mond komt – de Schrift.

We moeten er altijd op uit zijn om te doen wat God vreugde brengt – uit liefde voor Hem – die liefde
moeten we nooit in twijfel trekken.

Als de vijand probeert ons te verleiden om te kiezen voor de dingen van deze wereld, dan kunnen we vol vertrouwen standhouden omdat we weten dat we eerst het Koninkrijk van God moeten zoeken; daaraan hebben we ons toegewijd. God heeft ons autoriteit gegeven om de vijand te gebieden om weg te gaan. Jij bent Gods geliefde dochter; Hij houdt intens veel van je. Dit feit kan niemand tegenspreken en dat geeft jou overwinning over elke aanval van de vijand in jouw leven. Wij mogen standvastig zijn in Christus, wetend dat we zijn vrijgekocht, uitgekozen en verlost. We zijn van onschatbare waarde en zeer geliefd dus – wat er ook gebeurt in ons leven – we kunnen sterk staan in het geloof dat God voor ons is en aan onze kant staat.

Lees ook: Onvoorwaardelijke Liefde

You may also like