Jezus, de grond onder mijn bestaan

Jezus, de grond onder mijn bestaan

Geschreven door Christine Langeraar 10 april, 2020

Gegrond zijn. Aarden. Ik ken de termen nog uit de tijd dat ik Social Studies studeerde. Het zijn termen die in de psychologie maar ook in allerlei zweverige Moeder Aarde – New Age sferen langs komen. Het gaat dan bijvoorbeeld al snel over energievelden en chakra’s en dergelijke en daar wil ik verre van blijven. In de Bijbel gaat het ook over gegrondvest zijn en geworteld. God weet dat we een bodem onder ons nodig hebben, een zekere basis waarop en waaruit we ons leven kunnen bouwen.

Jezus, de grond onder mijn bestaan

Paulus laat ons zien in de brief aan de Kolossenzen dat we in Hem (Jezus) geworteld en gegrondvest zijn en roept zijn lezers op om daar in te blijven.

Een boom verplaats je niet zo makkelijk maar blijkbaar kunnen wij als mensen ontworteld raken. Als we niet in Hem geworteld blijven dan is de zekere grond en vruchtbare aarde, onze bron, niet meer voor ons beschikbaar. Zonder bodem geen groei of vrucht dragen, zonder bodem geen fundament waar we op kunnen bouwen. Zonder bodem van Waarheid zijn we vatbaar voor allerlei menselijke gedachtenspinsels en onwaarheden.

Aarden in Christus

Nou denk ik dat ik niet snel vatbaar ben voor allerlei New Age fantasieën maar ontwortelen kan net zo goed gebeuren op subtielere manieren. Bijvoorbeeld door meer te kijken naar mensen dan naar God. Zoek ik bevestiging, erkenning niet vaak bij vrienden, ouders, collega’s, mijn man? Of is mijn identiteit daar niet afhankelijk van en weet ik me geliefd in Christus
en kan ik daarom ook keuzes maken die mensen om me heen misschien minder waarderen maar die wel volgt uit wat God van me vraagt.

Voor anderen geldt misschien eerder dat je jezelf vooral in de weg staat als het gaat om echt vanuit je identiteit in Christus te leven? Bijvoorbeeld omdat je de lat altijd hoger legt voor jezelf, je het nooit goed genoeg doet in je eigen ogen en je je voortdurend vergelijkt met anderen die verder zijn, succesvoller, meer bereikt hebben….

Hoe het ook zit bij jou, het is daarom goed om te blijven aarden. Aarden in Christus. Hoe je dat doet? Blijf de waarheid over wie jij mag zijn in Christus over jezelf uitspreken. De teksten die we deze maand lezen, leer er een aantal uit je hoofd, overdenk ze, laat de waarheid in je wortel schieten. Maar ook, bedenk welke delen van jezelf je nog onder Zijn gezag moet brengen.

Geef me er een bodem voor terug

Pas sprak iemand op een conferentie over die delen in haar die nog niet christen waren. Ik herkende dat wel. Ik moest ook erkennen dat ik sommige delen van mijn denken of bepaalde gewoonten heb waar ik Jezus nog niet hebben toegelaten. Die mag ik bij Hem brengen en zeggen: ‘Heer, ik weet dat ik hierin nog op mezelf vertrouw, of ik zie dat ik het nog veel te belangrijk vind wat anderen van mij denken, Heer ik leg het bij U, neem het en geef me er een bodem voor terug. Een bodem waarin ik mijn wortels diep kan laten inzinken zodat ik stevig sta, gegrond in Uw waarheid. Onwankelbaar. En vanuit deze bodem kan groeien en vrucht dragen. Jezus op U wil ik mijn hele leven bouwen.’

7 Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. 8 Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. 9 Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10 en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. Kolossenzen 2: 7-10 &

3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. Kolossenzen 3: 3

Lees ook: leven vanuit onze ware identiteit

You may also like