Jezus Bidt Tot Zijn Vader

Jezus Bidt Tot Zijn Vader

Geschreven door Carla 9 februari, 2021

Denk je eens in: Jezus staat op het punt om gearresteerd te worden. Hij weet dat Hij zal sterven. Toch is dat niet wat Hem het meeste bezighoudt. Integendeel, Hij neemt alle tijd om nog liefdevolle raad te geven aan Zijn discipelen, dat kunnen we lezen in de voorgaande hoofdstukken – voor ons ook een aanrader. Jezus is eerlijk: ook discipelen zullen lijden, maar Hij belooft dat de Heilige Geest komt om voor altijd bij hen te zijn.

Jezus Bidt tot Zijn Vader

(Johannes 17)

Nu is de tijd voor Jezus gekomen. Hij gaat sterven aan het kruis, maar dit ‘overkomt’ Hem niet! Er zijn mensen die denken dat Jezus alleen een goed mens was, die stierf als een martelaar. Maar Jezus kiest zélf deze weg. Ook satan en zijn trawanten denken dat zij Jezus nu ‘in handen’ hebben en dat hun overwinning aanstaande is. Maar Paulus legt uit dat het de verborgen wijsheid van God is. Hij schrijft dat als de leiders van deze wereld [hiermee wordt ook de geestelijke wereld bedoeld] van deze wijsheid hadden geweten dan hadden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd (1 Kor.2:6-9) Het is een mysterie wat van eeuwen her is besloten.

En nu kijkt Jezus omhoog naar de hemel en zegt: ‘Vader, het is zover!’ De weg die Hij gewandeld heeft op aarde, is bijna ten einde en Hij brengt Zijn discipelen voor Gods troon:
‘Vader, laat zien hoe groot en machtig Uw Zoon is, dan kan Hij laten zien hoe groot en machtig U bent’…

Jezus legt alles af en is gehoorzaam tot het uiterste, zelfs tot in die vreselijke dood. ‘Vader, U hebt Mij toevertrouwd om hen eeuwig leven te geven. Het eeuwige leven is dat zij U kennen als de enig ware God en Jezus als de Christus die door U werd gestuurd. Ik bid voor hen Vader.’…

Terwijl Hem een vreselijk lijden te wachten staat, denkt Hij niet aan Zichzelf maar aan de mensen die in Hem geloven. Hij bidt voor ze. ‘Ik verlaat de wereld Vader en kom bij U, maar zij blijven nog in de wereld. Heilige Vader, bescherm hen in Uw naam, die U mij gegeven hebt, zodat zij één kunnen zijn zoals Wij’…

Jezus wil zo graag dat Zijn discipelen gaan begrijpen wat een geweldige overwinning zal plaatsvinden,
dwars door dat lijden heen en bidt: ‘Vader Ik wil dat zij vol zullen zijn van de blijdschap die Ik heb… De wereld haat hen omdat zij, net als Ik, niet bij de wereld horen. Ik vraag U niet hen uit de wereld weg te nemen, maar hen te beschermen tegen de duivel… Ik stuur hen de wereld in Vader, zoals U Mij de wereld hebt ingestuurd.’

Het plan van God, de opdracht van Jezus is om de mens weer te verbinden met God. De kloof die er was door de zonde van de mens, gaat nu overbrugd worden … en niet alleen voor de discipelen: ‘Vader, Ik vraag U niet alleen voor hen. Het is ook voor de mensen die door hen in Mij zullen geloven… Vader, U hebt hen aan Mij gegeven. Ik wil dat zij ook bij Mij zullen zijn straks om mijn schitterende majesteit te zien, omdat U al van Mij hield voor het ontstaan van de wereld.’

Wil Jij Zijn Geschenk Aannemen?

Jezus bad ook voor ons. Hij heeft de straf op Zich genomen die wij hadden verdiend. Hij heeft de prijs betaald; Hij is voor ons gestorven, maar ook weer opgestaan uit de dood. Wil jij Zijn geschenk aannemen? Dan mag je vrij zijn van zonde. Gods Woord zegt: er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn (Rom.8) Dat is toch geweldig? Dat gun ik iedereen! Wat er ook gebeurt in deze wereld… wij zijn mensen met hoop! Er komt een dag dat we voor eeuwig bij Hem zijn. Kijk jij daar ook naar uit?

Wat een dag zal dat zijn!

Lees ook: De kracht van gebed

You may also like