“Hier ben ik, Heer. Zend mij!”

“Hier ben ik, Heer. Zend mij!”

Geschreven door Tirza Benders 7 mei, 2023

De Dikke Van Dale geeft de volgende definitie van het woord ‘zending’:
1 het (toe)zenden
2 datgene wat gezonden wordt
3 opdracht
4 (protestants) verkondiging van het evangelie onder en ontwikkelingshulp aan volken in de derde wereld

Natuurlijk kan een zending gaan over een pakketje van bol.com wat naar jou onderweg is. Maar toch vind ik al deze betekenissen ook goed toepasbaar op onze christelijke kijk op zending. Alleen zou het meervoud niet ‘zenden’, maar ‘zendelingen’ moeten zijn. Het zenden werd door Jezus gedaan en degenen die gezonden worden, zijn wij, Zijn discipelen, Zijn lichaam. En wij krijgen een opdracht mee, namelijk: het evangelie te verkondingen aan alle volken.

Jezus zendt Zijn discipelen. Hij heeft jaren het voorbeeld gegeven, de discipelen aan de hand genomen, het leven van een zendeling voorgeleefd. Jezus trok rond en overal waar Hij kwam predikte, onderwees, genas en bevrijdde Hij. Hij zag de mensen, echt zien, wie ze ook waren, waar ze ook vandaan kwamen, wat hun nood ook was. En Hij deelde woorden van kennis, van hoop en van liefde. En nu is het tijd dat Jezus de aarde gaat verlaten om terug te varen naar de hemel. Maar dat Hij gaat wil niet zeggen dat het werk op aarde klaar is. Alleen dat het nu door anderen voortgezet moet worden.

En door wie dan? De gezalfden? De geroepenen? De geboren evangelisten? De discipelen daar op dat moment bij Jezus? Degenen die 100% zeker waren van het evangelie? Degenen die ervoor geleerd hebben? Zie je het antwoord al aankomen? Niemand van hierboven, of juist eenieder van hierboven, en…. En jij! En u! En wij! De discipelen die op dat moment bij hem waren twijfelden, ze hadden net daarvoor niet eens kunnen geloven dat Jezus was opgestaan en nu gaat Hij alweer. Ze lijken alles wat ze met Hem hebben meegemaakt, alweer vergeten te zijn. En toch vertrouwt Jezus hen deze allerbelangrijkste opdracht toe. Ze hoeven het niet alleen te doen, Jezus zal de Heilige Geest sturen en die zou hen de kracht geven. Ben je blijven hangen bij het woordje ‘allerbelangrijkste’? Is dat het nou echt?

Zonder het zenden van het evangelie deze wereld in, gaan er elke dag zielen verloren voor de eeuwigheid, missen mensen het kennen van een liefdevolle God, en komt Jezus nog niet terug. De voleinding van de wereld hangt samen met de verkondiging van het goede nieuws aan alle volken! Dus als je ernaar uitkijkt dat Hij terugkomt, dan is er werk aan de winkel… Ook voor jou. Want het is een opdracht.

En niet een meerkeuzevariant waar je uit meerdere opties kunt kiezen. Jezus voegde er niet aan toe: “Als je durft, als er je passie ligt, als je er talent voor hebt, als je het gevoel hebt dat je er iets mee moet doen…” Niks van deze keuzevrijheid komt naar voren in deze opdracht. Hij is zelfs heel gebiedend, Hij vraagt zelfs niet: “Willen jullie…”

Kijk maar mee: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” (Mattheüs 28:19-20, HSV)

Hier komt de opdracht: Ga, onderwijs, doop en leer en doe je dit, dan “zie”, Hij is met je al de dagen tot aan de voleinding van de wereld.

“Maar ik wil niet gaan, ik houd van Nederland, ik kan niet zonder mijn familie, ik heb heimwee…”
Nou lucky you, inmiddels leven we in een wereld waar alle volken bij jou in je dorp of stad wonen, waar je via internet bijna de hele wereld kunt bereiken en waar jouw volk het evangelie ook hard nodig heeft, en via een Tikkie kun je zendelingen over de hele wereld steunen om zo onderdeel te zijn en mede-opdrachtuitvoerder. In de reclame zouden ze zeggen, “Makkelijker kunnen we je het niet maken.” Maar makkelijker wordt het dus ook niet.

Waar kun jij vandaag instappen? Een Alpha-cursus starten in je buurt? Bijbelmentor worden bij GlobalRize? Financieel betrokken raken bij een zendingsorganisatie? Een gesprek aangaan met je niet-gelovige buurvrouw? En wie weet, misschien groeit er wel een verlangen in jouw hart voor een speciale doelgroep of volk, misschien komt er wel een toffe reis op je pad…
God kan op allerlei manier werken. Hij kiest er in elk geval voor om door jou heen te werken om de wereld te bereiken. Neem die opdracht serieus.

 Geschreven door: Willemien van den Bosch

You may also like