Het misverstand over goede daden

Het misverstand over goede daden

Geschreven door Gabrielle 15 februari, 2020

Voordat ik tot een levend geloof kwam, hoorde ik vaak dat ik mij moest bekeren. Achteraf bleek dat ik dit al die tijd totaal verkeerd opvatte. Ik hoorde vooral: “doe goed je best!”, “stop met dingen doen die je leuk vindt”, “ga 2x naar de kerk”, enz.. Christen zijn was voor mij vooral iets voor op zondag, want écht christen zijn leek me vreselijk saai en stoffig. Wat een openbaring was het voor mij toen ik -genade- leerde kennen en ontdekte wat bekering écht betekent. Vandaar dat ik graag iets wil delen over het doen van goede werken, want het motief erachter is belangrijk.

Goede werken als voorwaarde

In de brieven van Paulus lezen we ontzettend vaak dat goede werken géén voorwaarde zijn voor een leven met God. Een hele bekende tekst is deze:
Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Efeze 2:8-9

Redding is er alleen door geloof in Jezus Christus. Er staat overigens wel dat ook het geloof een gave is.

Goede werken als vrucht

Het lijkt tegenstrijdig met hoe Jakobus in hoofdstuk 2:1-17 spreekt over goede werken:
Wat voor nut heeft het, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken?… Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.

Maarten Luther had destijds moeite met het boek Jakobus en vond zelfs dat het niet in de Bijbel thuishoorde nadat ook hij de ontdekking deed dat goede daden geen voorwaarde zijn om bij Jezus te horen. Jakobus heeft het echter over goede daden als vrúcht van het nieuwe leven – wat een christen ontvangt wanneer hij of zij opnieuw geboren wordt en daarmee de Heilige Geest ontvangt.

Wat is bekering dan wel?

Bekering is dus zeker belangrijk, maar het betekent niet dat we goede daden moeten verrichten als voorwaarde. Bekering is niets anders dan overgave aan God, waardoor Hij jou het reddend geloof geeft. Vanaf dat moment zul je ervaren dat God nieuwe verlangens in je hart geeft, waardoor je niets hoeft te doen waarvoor er niet eerst verlangen in je hart is ontstaan. Natuurlijk is het dan nog steeds spannend om ook werkelijk stappen te nemen, maar daarvoor zul je kracht ervaren om te gaan!

Het is zeker geen leven zonder hobbels, maar wel vanuit diepe innerlijke rust en vrede wanneer je je volledig laat leiden door de Heilige Geest.

Heilig leven

Zijn goede daden dan niet belangrijk? Jawel, God vraagt van ons een heilig leven, want genade is niet goedkoop. Het is nooit een aanleiding tot zondigen. We lezen in Johannes 6 dat Jezus zegt: gaat heen en zondig niet meer. Wanneer wij die genade écht hebben leren kennen, dan wíllen we ook niet anders meer dan gehoorzaam zijn, omdat God dit zelf in ons hart legt.
Wat zullen wij zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! Romeinen 6:1-2                     Een kanttekening hierbij is dat onvolmaakt zijn en in zonde leven twee verschillende dingen zijn.

Loon naar werken

De goede werken zijn dus geen voorwaarde maar een gevolg. Desondanks spelen onze goede daden en toewijding als christen wél mee in het loon wat we zullen ontvangen in de hemel. Dit zal voor ons echter nooit een doel op zich moeten zijn. We zijn behouden als Christus ons fundament is, maar we kunnen op Hem bouwen op verschillende manieren lezen we in 1 Korinthe 3:12-15:
Of nu iemand op dit fundament (Jezus Christus) bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden… als door vuur heen.

Hoe verschillend hierin is de werking van het vuur. Het mooie wordt nog mooier, maar het lelijke zal vergaan. Toch gaat het niet ten koste van onze redding.

Gebed: Vader help mij om het verschil met mijn hart te zien, zodat ik vrucht mag dragen vanuit
genade. Dank u wel dat tegelijkertijd niets ervoor zorgt dat u meer of minder van mij houdt, omdat
Uw liefde los staat van mijn daden. Amen

Lees ook: Waar is jou aandacht op gericht

You may also like