Herstel van vrouwen

Herstel van vrouwen

Geschreven door Willemien 14 augustus, 2019

In de wereld van tegenwoordig zijn het vooral vrouwen die het slachtoffer worden van misbruik, mensenhandel en verkrachting. Vrouwen hebben minder rechten en vaak wordt het hen niet toegestaan hun mening te geven. Volgens sommigen hebben zij minder waarde en moeten zij zich volledig bedekken. She Rises heeft als doel om vrouwen te bemoedigen en ze in hun kracht te zetten. Waarom? Omdat het de visie van God is.

De eerste Adam gaf de vrouw de schuld dat zij hem tot zonde verleidde, de tweede Adam – Jezus – kwam om herstel te brengen en om vrouwen te vertellen dat zij waardevol zijn.

Vrouwen en Jezus

Jezus kwam in deze wereld als de Zoon van God, geboren uit de maagd Maria, een vrouw die gunst vond in de ogen van God. Toen Hij Zijn werk op aarde begon, reikte Hij ook uit naar vrouwen die herstel, genezing en bevrijding nodig hadden. Laten we eens kijken naar een paar voorbeelden in het Nieuwe Testament.

In Johannes 4 lezen we het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de bron. Jezus koos ervoor om door Samaria te reizen. Zijn discipelen liepen naar de stad om eten te kopen, maar Jezus bleef bij de bron om uit te rusten. Tegen het middaguur kwam deze Samaritaanse vrouw ook bij de bron. Dit is een vreemd tijdstip om naar de bron te gaan want het is het heetste moment van de dag; echt geen moment om dan die zware klus te doen om water te putten. Meestal werd dat ’s morgens gedaan, samen met de andere vrouwen uit de stad. Maar deze vrouw had haar eigen redenen om te wachten tot iedereen weg was en daarna ging zij haar water putten. Dan vraagt Jezus aan haar of zij ook wat water voor Hem wil putten. Dat is heel ongewoon, omdat Jezus een Jood is en Joden gingen niet om met Samaritanen. Bovendien was Hij daar alleen, een man die praatte met deze vrouw. Dat ging in tegen ‘hoe het hoort.’

Een boodschap van leven

Maar Jezus maakte zich niet druk om ‘hoe het hoort’. Eerder had Hij al eens gezegd: ‘Ik doe alleen wat Ik mijn Vader zie doen.’ Hij was daar met een doel. Nadat Jezus haar had verteld dat Hij haar levend water kon geven, vroeg hij haar om haar man te roepen. Ze antwoordde hem dat ze geen man had en Jezus antwoordt: ‘Terecht zeg je dat je geen man hebt. Feit is dat je vijf mannen hebt gehad en de man bij wie je nu bent, is niet je man.’

Ondanks haar zonde biedt Hij haar levend water aan Jezus laat haar zien dat Hij weet wie ze is, dat God haar ziet en dat Hij haar desondanks levend water aanbiedt. Uit alle vrouwen koos God juist deze vrouw uit, iemand uit een andere gemeenschap. Ze werd verafschuwd en afgewezen door andere mensen, maar Jezus biedt haar nieuw leven aan en
nieuwe hoop. Met liefde kijkt Hij naar haar en zonder te oordelen. Deze persoonlijke ontmoeting met Jezus en Zijn aanvaarding veranderde haar leven. Hij bracht een boodschap van leven en daardoor werd zij ook een verkondiger van het goede nieuws. Ze rende terug naar de stad en vertelde iedereen over Jezus. Die middag kwamen velen tot Hem.

Herstel voor wie is afgewezen

Er waren ook andere vrouwen die een ontmoeting hadden met Jezus. Zij werden door Zijn genade en liefde hersteld. De bloedvloeiende vrouw bijvoorbeeld, die volgens de wet onrein was en niet in de buurt van anderen mocht komen. Ze durfde wel de mantel van Jezus aan te raken, maar werd daarom niet afgewezen. Dit is wat erover geschreven is: Toen de vrouw begreep dat zij niet ongemerkt weg kon gaan, kwam ze bevend dichterbij en viel neer aan Zijn voeten. In bijzijn van alle mensen gaf ze toe dat zij Hem had aangeraakt en dat ze onmiddellijk was genezen. Toen zei Jezus
tegen haar: ‘Dochter, uw geloof heeft u genezen. Ga heen in vrede.’ Ze beefde uit angst voor de reactie van Jezus, maar Hij reageerde juist vol liefde. Hij noemde haar ‘dochter’.

Toen Jezus opstond uit de dood verscheen Hij als eerste aan vrouwen: Maria Magdalena die bevrijd was van zeven demonen en Salome, een vrouw die Jezus overal was gevolgd. Ook had Hij een hechte vriendschap met Maria en Martha, de zusters van Lazarus.

Jij bent kostbaar

Misschien gaat dit tegen jouw cultuur en tradities in, maar Jezus laat zien dat God een diepe liefde heeft voor vrouwen. Hij ziet ze, Hij houdt van ze, Hij verheugt zich over hen. En vandaag zegt Hij tegen jou: ‘Je bent mooi en kostbaar gemaakt, je bent waardevol voor Mij en Ik hou van je.’ Zoek je herstel bij Hem.

Lees ook: Gebroken, maar prachtig

You may also like