Heer, Herstel Nederland

Heer, Herstel Nederland

Geschreven door Gerdina 5 april, 2021

En wanneer dan Mijn volk, het volk dat Mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend Mijn
aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal Ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn
zonden vergeven en het land genezen. 2 Kronieken 7:14

Heer, herstel Nederland…

Een half jaar geleden hoorde ik een indringende oproep aan alle christenen in Nederland die mij diep raakte. Een oproep die vandaag de dag nog steeds actueel is. Een oproep tot eenheid in plaats van verdeeldheid, een oproep om samen biddend te strijden voor herstel. Voor herstel van Nederland in deze tijd van crisis. Laten wij samen ons hoofd buigen, al biddend Zijn aanwezigheid zoeken en terugkeren van onze dwaalwegen. Wat gaat God dan doen? Dan zal Hij ons aanhoren vanuit de hemel, onze zonden vergeven en ons land genezen. Bid je mee?

 

‘Wij komen voor U, Heere, in overgave en berouw. Vergeef ons Heer, dat wij niet de eenheid hebben gezocht met U en onze broers en zussen in deze tijd van angst, verwarring en vertwijfeling. Herstel de eenheid van Uw Kerk dat wij weer samen zullen gaan staan; één in geloof, één in vertrouwen en één in kracht opdat Uw Naam worde verheerlijkt en Uw Liefde wordt gezien in een wereld in nood.

Vergeef ons Heer als we gebed hebben veronachtzaamd en ons hebben gericht op de dingen in en rondom ons in plaats van ons te richten op U. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.

We proclameren dat Uw Licht en Liefde door ons heen zichtbaar wordt in een wereld, bedekt met duisternis. Dat wij als gemeente, het Lichaam van Christus, het verschil gaan maken omdat wij in eenheid en liefde elkaar weer gaan opzoeken, om samen Uw Koninkrijk te bouwen. Onder leiding van Uw Heilige Geest zullen wij de werken van de boze overwinnen, opdat Uw Naam verhoogd zal worden en Uw wil geschiede zowel in de hemel als op de aarde.

U zegt in Uw Woord ‘dat als twee van u op aarde iets eenparig zullen begeren, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader die in de hemelen is.’ (Mattheus 18:19) Daarom bidden wij eenparig dat onze regeringsleiders besluiten zullen maken overeenkomstig Uw wil. Schenk premier Rutte, ministers De Jonge en Grapperhaus bovennatuurlijke wijsheid en geestelijk inzicht hoe te handelen in deze tijd. Wij spreken shalom en vrede over hen uit.
Zegen Van der Staaij, Segers en Heerma als fractievoorzitters met wijsheid en onderscheidingsvermogen om het regeringsbeleid te toetsen naar Uw Woord. Zegen hen met het vermogen om het volk te blijven verbinden. In Jezus’ Naam. Amen!’

Uit ‘Een dringende oproep aan alle christenen in Nederland’ van Mattheus van der Steen

Lees ook: De kracht van gebed

You may also like