Goede Voornemens

Goede Voornemens

Geschreven door Juliette 15 januari, 2020

Heb je ook zo’n moeite om je goede voornemens vol te houden? Dan ben je niet de enige. Uit onderzoek blijkt dat de meeste goede voornemens 12 januari al gestrand zijn. Gelukkig is God anders en blijft Hij wel trouw aan wat Hij zegt.

Goede voornemens

Goede voornemens. Als ik eerlijk ben, maak ik ze niet meer. Het is me namelijk nog nooit echt gelukt om er één vol te houden. Uit onderzoek blijkt dat de meeste goede voornemens 12 januari al gesneuveld zijn. ‘Als je een ongezonde gewoonte wilt veranderen kan je daar op elke willekeurige dag van het jaar mee beginnen,’ denk ik dan. Dat houd ik vaak langer vol, maar toch is echt veranderen lastig. Sommige gewoonten zitten diep geworteld en als je even niet oplet val je er zo weer in terug.

God blijft trouw

Terwijl ik hier zo over nadacht, trof het met dat, ook al kunnen wij onze goede voornemens niet volhouden, ook al zijn we niet trouw – niet aan onszelf of aan een ander, God Iemand is die zich aan wel Zijn beloften en voornemens houdt. Hij laat niet los wat Zijn hand begon, Hij maakt af waar Hij aan begint en doet wat Hij zegt.

Psalm 138:8:
HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.

God blijft trouw, zelfs al zijn wij ontrouw.

2 Timotheüs 13a:
Als wij hem ontrouw zijn,
blijft hij ons trouw.

Wat een prachtige beloften!

Het voornemen van God

Als je het woord ‘voornemen’ opzoekt in het Nieuw Testament, zul je ontdekken dat dat woord in veel teksten betrekking heeft op het voornemen van God om de mensheid te redden en haar opnieuw met Zich te verbinden. Wij zijn geroepen ‘volgens het voornemen van God,’ zo kun je lezen in Efeze hoofdstuk 1-3. Voordat Hij de hemel en de aarde maakte, had Hij ons al uitgekozen en voorbestemd om Zijn kinderen te worden. God had Zijn heilsplan al voor de grondlegging van de
wereld klaargelegd.

En wat betreft het veranderen van onze slechte gewoonten en onze goede voornemens, zelfs daarvoor heeft God voorzieningen getroffen.

Filippenzen 2:13a
Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt.

Echte verandering

God helpt ons en komt ons tegemoet. Echte verandering is niet een kwestie van goede voornemens met nieuwjaar en/of wilskracht. Gedrag komt voort uit gedachten. Welke gedachten je heb over jezelf of over je omstandigheden? Als je je gedrag wilt veranderen, is het noodzakelijk om je gedachten te veranderen. ‘Word veranderd door de vernieuwing van je denken (Romeinen 12:2).’

Ik heb geen concreet stappenplan of afvinklijstje om je denken te vernieuwen, maar ik denk dat het vooral belangrijk is om met God om te gaan; contact met Hem te hebben. Waar je mee omgaat wordt je mee besmet. Dat kan op een negatieve manier, maar het kan ook juist positief werken. Als je veel met God omgaat; bidt, Bijbelleest, zingt over wie Hij en ook of misschien wel vooral de tijd neemt om rustig bij Hem te zijn en naar Hem te luisteren, dan ga je steeds meer op Hem lijken.

Hoopvolle toekomst

We mogen ons denken vullen met Gods gedachten, hoe Hij over ons en onze omstandigheden denkt, want Hij heeft gedachten van vrede en een hoopvolle toekomst, die alle goede voornemens van mensen overstijgen.

Lees ook: Waarom alleen goede voornemens je niet verder helpen

You may also like