Goed Genoeg

Goed Genoeg

Geschreven door Juliette 9 oktober, 2019

Ben ik wel goed genoeg? Het is een vraag waar veel vrouwen mee worstelen. Ik was geen uitzondering. Toen ik die vraag uiteindelijk aan God voorlegde, verraste Hij me met Zijn liefdevolle antwoord. En dat antwoord geldt ook voor jou!

Goed genoeg

Heb je die uitspraak weleens gehoord? ‘God houdt van je zoals je bent… maar Hij houdt teveel van je om je zo te laten.’ Eigenlijk vond ik dat maar een lastige uitspraak: God houdt van me: ik ben goed genoeg. Of toch niet? Als Hij teveel van
me houdt om me te laten zoals ik ben, ben ik dan toch niet goed genoeg? Moet ik dan iemand anders worden die wel goed genoeg is?

Ik voel vaak de druk om te veranderen. ‘Een betere versie van jezelf worden’. Heilig(er) leven. Dan voelt zo zwaar, alsof ik het allemaal zelf moet doen, het van mijn inspanning afhangt. Ik voel me al moe bij de gedachte. En ontmoedigd: hoe
goed je ook je best doet, het is toch nooit goed genoeg, want het kan altijd beter. Herken je dit? Maar is dit wat God zegt?

God zegt: Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein
is, van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je
versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik
zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in
acht nemen (Ezechiël 36: 25-27).

Hier zegt God dus – en eigenlijk verraadt die uitspraak het ook al: dat Hij het is die de verandering in je bewerkt; Ìk (God) zal. En het begint bij je hart.

Het begint bij je hart

God helpt ons om heilig te leven door ons te veranderen van binnenuit. Je krijgt een afkeer van verkeerde dingen en wil juist het goede doen. Het verlangen om niet meer te zondigen en heilig te leven alleen, zelfs al gaat het soms (of vaak) mis,
bewijst al dat God aan het werk is in je hart. En vaak is het een worsteling om je door God te laten leiden en niet door je eigen verlangens omdat die nogal eens tegen elkaar in gaan, maar ik wil je bemoedigen dat je op de juist weg bent! En naar mate je langer met God leeft en wandelt en groeit in je relatie met Hem zul je merken dat Zijn verlangens steeds meer jouw verlangens worden.

Net zoals een boom niet staat te zwoegen om te groeien en vruchten voort te brengen, maar gewoon de voedingsstoffen uit de aarde tot zich neemt, zo mogen ook wij gewoon de voedingsstoffen uit Gods woord en wat Hij tegen ons spreekt tot
ons nemen. Als we als ranken in de wijnstok blijven (Johannes 15), dan zullen we merken dat we als van nature groeien en vrucht dragen, terwijl het God is die deze verandering in ons binnenste bewerkt. En weet je, met onrijpe vruchten is helemaal niets mis. Ze zijn gewoon ontwikkeling. Met de juiste voeding worden ze op de juiste tijd rijp. Dat is normaal.

Als een diamant

Dit is wat God me toonde toen ik Hem vroeg hoe het nou zit met die uitspraak en of ik nou wel of niet goed genoeg ben: door Gods genade en door het bloed van Jezus mogen we de persoon worden en zijn zoals God ons bedoeld heeft – en die is goed genoeg. Door de zonde en het leven in een gebroken wereld zijn we beschadigd geraakt en hebben we te kampen met verwondingen, leugens in ons denken, angsten, perfectionisme, maar God wil ons herstellen, ons heel maken en onze
onzuiverheden van ons weghalen, zodat we kunnen gaan wandelen in de werken die Hij van te voren voor ons heeft voorbereid; het leven leiden waar Hij ons voor bedoeld heeft. Zodat de schatten die Hij in ons hart heeft gelegd zichtbaar worden. Zodat we gaan schijnen en als een diamant Zijn licht verspreiden.

Sta op en schitter, want je bent goed genoeg!

Lees ook: Zelf doen of overgave

You may also like