God heeft ons alles gegeven om voor Hem te leven

God heeft ons alles gegeven om voor Hem te leven

Geschreven door She Rises 25 augustus, 2021

2 Petrus 1:3-4:
Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur.

Wauw! Heb je deze tekst goed gelezen? Er staat namelijk een super belangrijk iets in! Ik zal het nog een keer herhalen: “Zijn goddelijke macht heeft ons ALLES geschonken wat nodig is voor een vroom leven”. Alles! Alles wat wij maar nodig hebben. de rijke beloften waar deze bijbeltekst over spreekt, gaat niet over materiële dingen, zoals het hebben van een huis, geld, eten en drinken, kleren… ook al zouden wij heel weinig materiële dingen hebben dan nóg ontvangen wij deze rijke beloften, want hier gaat het over de kracht die wij ontvangen door de Heilige Geest, om staande te blijven in de strijd, om te groeien in het geloof en meer te lijken op Jezus (Romeinen 8:28-29) … of zoals staat in deze tekst: ‘deel te krijgen aan de goddelijke natuur.’ Dat is ware rijkdom, ook al heb ik niet veel materiële dingen.

Een vroom leven, betekent namelijk een leven waarin God centraal staat. Je mag Hem leren kennen door Zijn Woord en door Zijn Geest. Leef jij voor deze God? Voor de God, die jou alles wilt geven, wat je nodig hebt?

Mijn genade is u genoeg

God zegt het namelijk zelf in Mattheüs 7: 7 en 8. “Bidt, en u zal gegeven worden! Zoek, en u zult vinden! Klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want een ieder die bidt, die ontvangt! Wie zoekt, die vindt! En voor wie klopt, zal er opengedaan worden!” God hoort onze gebeden en als ze naar Zijn wil zijn zal hij ze verhoren op Zijn tijd. Soms verhoort Hij anders dan wij verwachten en soms ook, zegt Hij ‘nee!’ Denk maar eens aan Paulus die bad voor de doorn in zijn vlees. En God zei tegen hem: ‘Mijn genade is u genoeg.’

Door Zijn goddelijke macht, waardoor Hij ons alles heeft geschonken wat nodig is voor een vroom leven, wat Hij deed door Zijn kennis, Zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht, waarmee Hij ons geroepen heeft, zijn er aan ons beloften gedaan. Geen gewone beloften, maar rijke, kostbare beloften! En het eeuwige leven, mét Hem! Dat is toch bijzonder? God dacht hier al aan ons. Aan de mensen die honderden jaren later kwamen, of tweeduizend jaar later, zoals wij. Dit vers is ook bedoeld voor iedereen die gelooft! Dus niet een paar honderd mensen, die nu zijn overleden. Nee, ook voor ons en onze kinderen later!


Waarom heeft God ons deze rijke beloften gedaan?

Waarom heeft God ons deze rijke beloften dan gedaan, vraag je misschien? Het antwoord staat al in de tekst. Deze beloften zijn aan ons gedaan, “opdat jij zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, én opdat jij deel zou krijgen aan de goddelijke natuur”.

Als eerst, dat wij telkens opnieuw de keuze maken om Gods wil na te volgen en in Zijn kracht mogen loskomen van de wereldse begeerten. Zo zullen wij deel krijgen aan de goddelijke natuur! Hiermee bedoelt Petrus niet dat wij als mensen goddelijk worden, want wij blijven de schepselen van God. Hiermee wordt bedoeld, dat een gelovig christen gedurende zijn leven steeds meer het beeld zullen weerspiegelen van Gods Zoon! Hij of zij gaat op Christus lijken, doordat de vrucht van de
Heilige Geest gaat groeien in zijn/haar leven – een leven vol overgave aan God, die de Bron van liefde en licht is!

Dit zou je kunnen vergelijken met de zon: hoe dichter je naar de zon groeit, hoe meer licht en warmte jou zullen omgeven en doorgloeien (zonder dat het schadelijk is). Er is dus een innige betrekking tussen God en Zijn verloste schepsel, zoals jij en ik, dan wordt de negenvoudige vrucht van de Geest zichtbaar in ons leven (Galaten 5:22).

Gebed

Lieve Vader, dank-U-wel voor Uw Woord dat zo kostbaar en waardevol is. Dank U voor Uw goddelijke macht, die U ons wilt schenken in ons leven als christen! Dank U Heer, dat U voor ons zorgt en ons ziet. Zelfs, dat U altijd bij ons bent, want U zegt het zelf in Mattheüs 28:20: “Zie Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld”. Heere, dat is Uw belofte aan ons. Wees daarom met iedereen die dit leest, iedereen die door U, door middel van deze Bijbeltekst is aangesproken! U hebt
hen lief. Wat een genade Heere. Dank U wel, voor Uw Woord! Wij houden van U Heere. Zegen ons
vandaag, in alles wat wij doen. Dit alles vragen wij U uit genade alleen, Amen.

Written by: @bertine_vdw

Lees ook: De Heilige Geest vernieuwt.

You may also like