God doet oneindig veel meer dan wij vragen of beseffen

God doet oneindig veel meer dan wij vragen of beseffen

Geschreven door Carla 30 september, 2022

Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, van geslacht op geslacht. Efeziërs 3:20-21


Deze tekst wordt door ons allemaal graag geciteerd. Dit vers bemoedigt ons en tilt ons uit boven onze omstandigheden. Want het is zo waar! God kan ALLES en Hem komt de eer toe! Het is ook een tekst die we graag bidden: ‘Heer, U weet wat wij nodig hebben, U kunt doen boven bidden en denken… wilt U’ …. en dan leggen we onze noden voor Hem neer. En dat mág! God wil
gebeden zijn.
Toch staat deze tekst niet los van hoofdstuk drie . Daarin zien we dat het niet alleen gaat over persoonlijke vragen en noden. Ja, God kan verrassende verhoringen geven, maar soms gaan dingen héél anders dan wij hadden verwacht. Dan lijkt er geen verhoring te komen, maar gaan we door een donker dal. Dan roepen we: ‘Heer, hoort U mij niet? Is dit vers dan niet waar???’ Ja!!! Gods Woord is waar en dit vers is waar! Maar ons denken is vaak zo beperkt en wat God doet, gaat ons menselijke verstand te boven.
Ik probeer me dan in te leven in wat Paulus meemaakt en hoe hij – ondanks zijn omstandigheden dit vers gebruikt om de gemeente in Efeze te bemoedigen.


Na een lange reis komt Paulus aan in Rome. Hij is nog steeds een gevangene, maar gelukkig zit hij niet in een donkere kerker. In afwachting van zijn rechtzaak bij de keizer krijgt hij huisarrest en wordt hij bewaakt door Romeinse soldaten. Hij mag ook bezoek ontvangen. Maar Paulus zit niet stil. Hij blijft onderwijzen en schrijft verschillende brieven naar de gemeenten die hij heeft gesticht, onder andere ook naar de gemeente in Efeze.


Wat me zo raakt is dat het duidelijk voor hem is dat hij ter wille van Jezus Christus gevangen zit (hfdst.3:1). Wij zouden misschien denken dat het satan is die ervoor zorgde dat Paulus gevangen zat, maar nee… God heeft een plan, een bedoeling met dit alles. In hfdst.3:5 staat dat dit plan verborgen was – een mysterie – maar bekend is gemaakt aan de apostelen en profeten. En Paulus mag deze geweldige boodschap verkondigen. Zijn leven gaat niet van een leien dakje. Paulus maakt talloze beproevingen mee – steniging, zweepslagen, schipbreuk en opnieuw gevangenschap – maar dat haalt hem niet onderuit. Ja inderdaad, God kan doen boven bidden en denken. Hij kan Paulus bevrijden, zoals Hij jaren eerder Petrus had bevrijd uit de gevangenis in Jeruzalem. Maar de gevangenschap van Paulus is deel van Gods plan. Daarom voelt Paulus zich bevoorrecht.

Hij zegt: ‘ik ben de minste van alle gelovigen.’ Dat is ook de betekenis van zijn naam: Paulus: de kleinste, de minste!!! Hij zit ter wille van Christus Jezus gevangen om aan niet-Joden te verkondigen dat zij ook tot Gods huis behoren (hfdst.3:1)
Vanuit de gevangenis moedigt hij de Efeziërs aan dat ze niet verdrietig moeten zijn: ‘Ik maak het allemaal door voor u; eigenlijk zou u het als een eer moeten beschouwen. Wanneer ik eraan denk hoe wijs en groot Gods plan is, dan val ik op mijn knieën voor Hem neer (hfdst.3:13-14).’

Denk je eens in hoe overweldigend het is dat wij en heel veel anderen – door alle eeuwen heen – vanuit diezelfde gevangenis nog steeds de brieven van Paulus kunnen lezen en daardoor opgebouwd worden. Ja, God doet boven bidden en denken. Zijn plan reikt veel verder dan het leven van Paulus en de andere apostelen en dat gaat óns denken te boven. God gebruikt deze nederige apostel om Zijn wijsheid bekend te maken aan alle volken. Paulus, de man in ketenen, begrijpt het plan en valt op zijn knieën in aanbidding. Hij verheugt zich intens over de rijkdom en volmaaktheid van Gods wijsheid. Wow!!!

Misschien ga jij ook door allerlei tegenspoed en strijd en denk je soms dat je geen geloof genoeg hebt, of misschien dat God je niet hoort omdat je hebt gezondigd. Dan kan de twijfel toeslaan. Mag ik je bemoedigen? Wees niet verdrietig, twijfel niet! God hoort jouw gebed. Ook al kunnen wij Gods weg niet altijd begrijpen… Hij is door en door betrouwbaar. Hij belooft aan Paulus: ‘Mijn genade is u genoeg.’ En dat geldt ook voor jou: ‘Gods genade is genoeg.’ Hij komt tot Zijn doel met ons en laat alle dingen meewerken ten goede.

Er komt een dag… dan staan we oog in oog met Jezus. Dan zullen alle tranen worden gedroogd. Dan zijn onze vragen niet belangrijk meer, want dan zien we met eigen ogen hoe ontzagwekkend groot en volmaakt Gods plan is. Dan vallen we op onze knieën in aanbidding voor Hem neer
Inderdaad, onze God komt alle eer toe. Hij kan doen boven bidden en denken! Amen

Lees ook Slapen in de storm en Rusten in Gods beloften

You may also like