Genade en zoveel meer

Genade en zoveel meer

Geschreven door Carla 22 juni, 2021

Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. Hebreeën 4:16

Mag ik je iets vragen? Ben je wel eens verliefd geweest als tiener? Ik wel. Op mijn veertiende was ik halsoverkop verliefd op een Franse jongen van dezelfde leeftijd. Ik sprak nog niet goed Frans, maar toen ik op een dag een briefje kreeg, pakte ik het woordenboek erbij en hield niet op met zoeken tot ik precies begreep wat hij geschreven had.

Het geschenk van Genade

Het voorbeeld gaat misschien een beetje mank, maar eigenlijk gebeurde hetzelfde toen ik tot geloof kwam. Wow… God houdt van mij! Jezus is mijn Redder. Ik ben een kind van God. Ik kreeg een enorme honger naar het Woord van God – alsof het voor mij persoonlijk geschreven was. Ja, ik was christelijk opgevoed en ik kende de meeste verhalen uit de Bijbel wel, maar nú was het anders! Net als dat briefje dat ik als tiener kreeg, wilde ik precies weten wie God was en wat Hij zei. Ik was zó ondersteboven van het geschenk van Genade dat ik honger kreeg naar veel meer.

Het raakte mij als ik las:
‘Ja, wij willen de HERE kennen, ernaar jagen Hem te kennen…’ (Hosea 6:3).
Dat was precies wat ik wilde. En ik kreeg de tranen in mijn ogen als ik Jesaja 65:1 las:
‘Te raadplegen was Ik voor hen die naar Mij niet vroegen, te vinden voor hen die Mij niet
zochten. Ik zeide tot een volk dat mijn naam niet aanriep: Hier ben ik, hier ben ik.’

Gods hart ging uit naar de mens – telkens opnieuw, maar wij wilden liever onze eigen weg gaan. Die enorme genade en die geweldige liefde is ons gegeven, maar onze Heer, onze God, verlangt naar wederkerigheid; naar liefde die naar Hem uitgaat. Volkomen overgave omdat Hij het waard is. Levensheiliging is geen ‘heilig moeten’ … het is onze liefde als antwoord op Gods liefde. Onze identiteit is in Christus:
Dan zullen we samen met alle gelovigen, zien oe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is… die gaat ons menselijk verstand te boven. (Ef.3)


Levensheiliging

Levensheiliging begint met honger naar het Woord van God en verlangen om met Hem te praten en te doen wat Hij zegt – niet omdat het moet, maar omdat je zoveel van Hem houdt. De Heilige Geest die in ons hart woont, helpt ons daarbij en begint ons te vormen… Hij is geen strenge meester die jou voortdurend wijst op de dingen die je fout doet. Gaandeweg laat Hij je zelf dingen ontdekken: ‘Hé… waarom doe ik dit of dat? Dat moet ik anders doen, want ik wil lijken op Jezus.’

Heer, vergeef me dat ik fouten maak, maar dank U wel dat ik overnieuw mag beginnen; dat er geen veroordeling meer is voor hen die in Christus Jezus zijn.

Als dat een gebed is dat regelrecht uit je hart komt, dan zul je ontdekken dat je niet heel hard hoeft te zwoegen om je leven op orde te krijgen. God kent jouw hart en zal je duidelijk maken wat jij voor Hem mag doen. En de Heilige Geest zal je helpen. Hij bidt voortdurend voor je. En God, Die het diepste wezen van alle mensen onderzoekt, begrijpt wat de Geest bedoelt. Wat Hij voor de gelovigen vraagt, is in overeenstemming met Gods wil. Eén ding weten wij: Voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen. Hij heeft altijd geweten wie Hem zouden liefhebben. En Hij bepaalde ook dat die
mensen Zijn Zoon zouden weerspiegelen. (Rom. 8:27-29)

Dat is Gods plan voor ons lieve zus… dat wij meer op Jezus zullen lijken! Wil jij Hem ook weerspiegelen? Ik wel ook al maak ik nog zoveel fouten, Ik ben van Hem!

Lees ook: Jezus is toch al voor mijn zonden gestorven?

You may also like