Gedenk Mij, Telkens Opnieuw

Gedenk Mij, Telkens Opnieuw

Geschreven door Gerdina 11 november, 2020

Lucas 22: 19 “En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is Mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.” Jezus roept mij op om te gedenken – telkens opnieuw – dat Hij Zijn lichaam voor mij gegeven heeft.

Gedenk Mij, Telkens Opnieuw

Lange tijd was ‘telkens opnieuw’ vijf keer per jaar. Vijf keer per jaar werd het Avondmaal gevierd in onze gemeente. Voor mij was er echter geen sprake van vieren. Ik worstelde met het Avondmaal. Steeds weer. Gedachten als ‘Kan ik wel aangaan? Ik die niet eens zeker weet of mijn zonden wel echt vergeven zijn?’ keerden iedere Avondmaalsviering weer terug. Totdat God mij juist aan de Avondmaalstafel liet horen ‘Gij zijt verlost, God heeft u welgedaan’ (Psalm 116:4).

Een paar jaar later zaten mijn man en ik met vrienden in de auto en kwam het Avondmaal ter sprake. Zij vertelden ons dat zij iedere dag thuis het Avondmaal vieren om daarmee steeds opnieuw te zeggen ‘Heer, wij hebben U nodig’. Dit raakte mij en ik ging op onderzoek uit. In de Bijbel kwam ik nergens tegen dat het Avondmaal alleen bedoeld was om in de gemeente te vieren. Ik ontdekte juist dat dit ‘telkens opnieuw’ mocht, wanneer je maar wilt. Maar toch bleef het knagen. Totdat ik in een dagboekje las dat ‘de liefde van God om Zijn Zoon naar deze wereld te sturen zo groot is dat we dit herdenken. We mogen dit veel vaker doen dan alleen de keren dat er Avondmaal gevierd wordt in onze kerk.’

De Rijkdom en Kracht van het Avondmaal

De eerste keer Avondmaal thuis vieren voelde wat onwennig maar wat ben ik God dankbaar voor het inzicht dat Hij gegeven heeft. Ook vieren wij nu het Avondmaal samen met de kinderen want ‘laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet’ (Lukas 18:16).

Pas de afgelopen tijd heb ik de rijkdom en kracht van het Avondmaal mogen ontdekken. Het gaat zoveel verder dan vergeving van zonden alleen. In het Avondmaal mogen we liefde, genezing, bevrijding, herstel, heling ontvangen. Alles wat Jezus jou en mij wil geven, is in het Avondmaal te vinden. Maar bovenal wil Jezus Zichzelf geven want… ‘Wie Mijn lichaam eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik blijf in hem’ (Johannes 6:56)! written by @ronella_aantjes

Lees ook: De Rechter, die de prijs betaalt

You may also like