Een vaste Hoop

Een vaste Hoop

Geschreven door Gabrielle 14 september, 2019

Misschien is het je wel eens opgevallen dat de betekenis van het woordje ‘hoop’ in de Bijbel een heel andere betekenis heeft dan in de volkstaal.

Onzekere hoop

De hoop van de wereld is onzeker. Je hoopt het wel, maar je weet het niet zeker: “Ik hoop dat ik die baan krijg” – “Ik hoop dat ik wordt uitgenodigd” – “Ik hoop dat …” De wereld is in barensnood

Sinds het moment dat Adam en Eva van de verboden boom aten, ligt de wereld onder een vloek (Genesis 3:17). Ondanks dat Gods schepping nog steeds prachtig is, zien we volop gebeuren dat de aarde steeds verder aan het aftakelen is. Er is heel wat gaande als we het nieuws een beetje volgen: Zeeën en oceanen vol plasticsoep, bosbranden, klimaatverandering, natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput, enz.. Paulus schreef hier destijds al over in zijn brief aan de Romeinen:

Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Romeinen 8:22

De mens als mikpunt

Ook op geestelijk vlak is er een grote strijd gaande rondom de mensheid en dan met name rondom het huwelijk en het gezin. Er lijkt een soort van ‘nieuwe normaal’ te ontstaan. Het aantal echtscheidingen (zelfs onder christenen) liegen er niet om en depressie staat al jaren in de top vijf van de hoogste ziektelast. Mensen maken elkaar lichamelijk en geestelijk kapot en de liefdeloosheid neemt toe.

Herstel

Hoewel het werk van Jezus aan het kruis herstel gebracht heeft voor alle dingen – waar wij in geloof in mogen staan –, is de realiteit dat we dit nog niet altijd zien. Ja, soms is er een stukje hemel op aarde zichtbaar en wordt er iemand al dan niet lichamelijk genezen, maar er gebeuren ook nog heel veel dingen die níet Gods wil zijn, denk aan de vele abortussen die dagelijks gebeuren. Wereldwijd eindigt één op de vier zwangerschappen in een abortus.

Zekere hoop

Even terug naar die ándere betekenis van het woordje ‘hoop’. Wat een vreugde dat wij als christenen een andere hoop hebben. De hoop van de Bijbel is namelijk is een vaste hoop. Deze hoop is zeker:
Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hebreeën 11:1
In de eerste plaats betekent dit dat we als wedergeboren christen zeker weten dat we redding hebben ontvangen en eeuwig leven hebben, doordat de Heilige Geest in ons is komen wonen.
De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Romeinen 8:16

In de tweede plaats betekent het dat wij weten dat alles nieuw wordt. Al weten wij niet precies hoe dit zal zijn, wij wéten dat er een tijd komt dat er geen onrecht, ziekte, dood en pijn meer zal zijn. Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 2 Petrus 3:13

God is goed

En deze wereld? Soms lijkt het alsof de duivel vrij spel heeft, maar in werkelijkheid is hij ruim 2000 jaar geleden verslagen. God laat het nog toe omdat Hij niet wil dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot kennis van de waarheid komen (1 Timotheüs 2:4). Wat een genade! Wij mogen weten dat God goed is, ondanks dat wij leven in deze gebroken wereld. Door zijn Geest ontvangen we innerlijke vrede – in welke omstandigheden wij dan ook verkeren –, in de wetenschap dat God alle dingen laat meewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben (Romeinen 8:28).

Twijfel

Misschien vindt jij het moeilijk om te hopen met een vaste hoop. Ook dan ziet God jou twijfels – het mag er zijn. Geef jezelf over aan Hem, met al je pijn en gebrokenheid en ontvang Zijn liefde en vaste hoop. Laat je niet ontmoedigen door alle nieuwsberichten, maar bekijk ze in het licht van Gods Woord en Zijn waarheid.
Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Romeinen 12: 12

Gebed: Heer dank U wel dat U goed bent en alles is Uw hand hebt. Help mij te vertrouwen op U en
verander mijn twijfel in vaste hoop.

Lees ook: Wees niet bang

You may also like