Een Nieuwe Identiteit in Christus

Een Nieuwe Identiteit in Christus

Geschreven door Olga Jansen 1 januari, 2022

Sommige zinnen in ons christelijke wereldje hoor je zo vaak en worden zo makkelijk gebruikt, dat je echt even na moet denken als je het uit moet leggen. In Christus zijn…

We voelen ongeveer aan wat ermee bedoeld wordt, maar hoe zit het nu eigenlijk?

De Wisseling van de Bekers

Ik in Christus, Christus in mij.
Deze zinnen hebben alles te maken met Gods oneindige genade.
Genade is afgeleid van het Hebreeuwse Chen, waar ‘gein’ of ‘wat blij maakt’ van komt. Ook afgeleid van het Griekse chairo. Dit betekent: vreugde. Genade maakt blij, genade geeft vreugde. En genade heeft alles te maken met ‘in Christus zijn’.

Voordat Jezus stierf, worstelde Hij in de hof van Gethsemane. Hij worstelde met de beker die Hij leeg moest drinken. Welke beker is dit? De beker van de mensheid met alle zonde, troep en vuilnis. Jouw beker met alle troep, verdriet, pijn en zonde. Deze beker drinkt Jezus leeg aan het kruis op Golgotha. Die beker met alles van jou, moet je dan wel aan Hem overgeven.

In Hem hangt alles van jou aan het kruis. Dat is wat God ziet, jij in Christus hangt daar. God ziet jou in Zijn Zoon aan het
kruis. In Hem ben je vergeven en vrijgemaakt. In Hem is er betaald voor jouw eeuwige leven. In Hem ben je vrijgemaakt van die beker met troep.

Dan zegt Jezus: alles van mij, voor alles van jou. Ik geef jou alles van Mij nu ik voor jou sterf.Ik drink jouw beker leeg. En ik
geef jou al mijn rechtvaardigheid, al mijn reinheid volmaaktheid, heiligheid. Al mijn liefde trouw en Genade etc. Jouw door Jezus leeggedronken beker wordt als het ware gevuld met alles van Jezus. En als God naar jou kijkt, ziet Hij in jou Zijn Zoon als je Jezus offer accepteert.

Dus eerst ziet God jou in Zijn Zoon aan het kruis en na de opstanding ziet Hij Zijn Zoon in jou.

Het begin van jouw identiteit in Christus.

Als Hij naar jou kijkt ziet Hij Zijn volmaakte Zoon. Zoals jij in Christus vergeven en vrijgemaakt bent, zo is Christus in jou het begin van een leven in vrijheid, groei en genade. Het begin van jouw identiteit in Christus.

Jezus heeft de genade praktisch gemaakt. Een daad van Liefde. Door Zijn genade is ons vreugde en vrijheid gegeven. Nu kun je rond blijven lopen met die gevulde beker vol van Jezus. Maar je mag hem leegdrinken. Alles van Hem je toe-eigenen.

In de ontmoeting van Jezus met Petrus, zie je dat Petrus zich bewust moet zijn van het wonder dat is gebeurd. 3x heeft Hij Jezus verloochend, 3x vraagt Jezus: Petrus houd je van mij? En dan opnieuw de vraag die Jezus eerder ook al eens gevraagd had : Volg mij! Petrus moest de beker vol van alles van Jezus leegdrinken om te leren leven vanuit een vernieuwde relatie met
Christus. Leven vanuit genade. Opnieuw volgen en leven vanuit een vergeven, vernieuwde identiteit.

Deze genade is je redding en geeft je richting. Het leert je je leven te heiligen. Want natuurlijk is alles van Christus in mij, een proces. We moeten ermee leren leven en omgaan. Nieuwe kleren voelen altijd onwennig. Nieuwe identiteit ook. Je herkent jezelf bijna niet meer en tegelijk wordt je meer en meer zoals je bedoeld bent. De genade van Christus in Mij en ik in Christus geeft vrijheid. Maar vrijheid die altijd verbonden is met Christus. En altijd vanuit: meer van Hem en minder van mij.
Je krijgt ruimte om te groeien in Christus.


Groeien en bloeien in Christus

Efeze 3:16-20 is een gebed voor jou. Maar maakt ook duidelijk dat het een proces is. Ik bid dat Christus meer en meer in u mag wonen, naarmate u hem meer gaat vertrouwen.(proces) dat u geworteld zult zijn in Gods liefde(basis) en daarop uw leven zal bouwen. Dan zult u samen met alle gelovigen zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is (genade). U zult ervaren en begrijpen dat de liefde van Christus ons menselijk verstand te boven gaat. Uw hele wezen zal vol zijn van God( groei van Christus in ons) God kan oneindig veel meer doen dan wij bidden en beseffen.

En in dit proces wordt je denken vernieuwd. Zoals we lezen in Efeze 4.
Je mag je meer en meer gedragen naar Christus in jou. En weten dat jij in Christus geborgen en aanvaard bent.
Je mag leven naar hoe God jou ziet in Christus. Ontspannen leren leven door Zijn Geest. En de vrucht van die Geest
in je leven laten groeien.

In Christus zijn is je bestemming. Je roeping.
Ga leven met Hem overeenkomstig die roeping. En weet dat Zijn genade meer dan genoeg is.

Lees ook: leven vanuit onze ware identiteit

You may also like