Een liefdevolle en gulle Vader

Een liefdevolle en gulle Vader

Geschreven door Myra Braswell 31 augustus, 2019

‘Wacht, laat me je even helpen!’ Deze woorden komen bij me boven als ik bedenk hoe mijn vader altijd klaarstond om iedereen te helpen – vooral mij en mijn broers en zussen! Hij was een gulle, hartelijke en vriendelijke man, die er altijd op uit was anderen te zegenen; daar deed hij zijn uiterste best voor. Bij één van onze laatste gesprekken, vlak voor zijn overlijden, zei hij: ‘Lieverd, is er nog iets wat ik voor je kan doen?’ Hoewel hij lichamelijk niet meer in staat was de dingen te doen waar hij vroeger zo van kon genieten, wilde hij toch nóg anderen dienen. Altijd wilde hij helpen!

Ik doe het op mijn manier

Nu ben ik zelf moeder en oma en het is meermalen voorgekomen dat mijn aanbod om te helpen werd afgewezen. Of ik nu wilde helpen om samen een klus af te maken, of om raad te geven, of de weg te wijzen… heel vaak was de reactie: ‘Ik doe het zelf wel!’ Je snapt waarschijnlijk al dat het ‘zelf doen… op míjn manier’ niet altijd zo goed uitpakte!

Lang geleden, toen Paul Anka op vakantie was in Frankrijk, schreef hij een lied dat later DE hit werd van de bekende Frank Sinatra. Op 30 december 1968 bracht hij ‘My Way’ uit, een lied waarvan hij later zei dat hij het zelf helemaal geen mooi lied vond en dat is best te begrijpen. Dit lied werd desondanks enorm populair en stond jarenlang hoog in de hitlijsten, maar in feite klinkt er maar een trieste kijk op het leven in door. Phil Edwards, een woordvoerder van een bekende begrafenisonderneming in Amerika, verklaarde dat hun meest gevraagde lied voor een begrafenis juist dit lied was en hij voegde daaraan toe: ‘blijkbaar is het van alle tijden dat dit lied mensen zo aanspreekt. Dit is hoe mensen kijken naar hun leven en zo willen zij door hun geliefden herinnerd worden.’ Opmerkelijk!

Dit zijn een paar regels uit het lied:

Ja, er waren tijden, ik ben er zeker van dat je ze kent
Dat ik meer aanpakte dan ik aankon
Maar ondanks alles, als er twijfel was
Deed ik het toch en maakte het af
Ik ging de confrontatie aan en bleef sterk
En deed het op mijn manier.

Wat een manier om herinnerd te worden!

Dit is bepaald niet het getuigenis wat onze Hemelse Vader voor ons in gedachten heeft. Hij is ook gul, hartelijk en vriendelijk (genadig) voor ons en Hij biedt Zijn leiding, wijsheid en hulp aan zodat wij de nare situaties die in dit lied genoemd worden juist kunnen voorkomen.

In Jesaja 30:18 staat:
Desondanks wacht de HERE nog steeds tot u bij Hem komt, zodat Hij u zijn liefde kan tonen, Hij zal u veroveren om u te zegenen, precies zoals Hij heeft gezegd. Gezegend zijn allen die op Hem wachten tot Hij hen te hulp komt.

Een gulle en liefdevolle Vader

Zonder enige reserve biedt onze Vader Zijn hulp en zegt: ‘Kom, laat me je helpen!’ Zijn Woord is onze leidraad en ons gebed is een gelegenheid om heel vertrouwelijk met Hem te praten; Vader verlangt naar die intieme relatie met Zijn kinderen. Hij wil graag investeren in ons leven en ons zegenen, zodat ons leven meer doel en betekenis krijgt dan waar het in het lied My Way over gaat.

In Lucas 11:13 staat:
Dus, al ben je slecht, je geeft je kinderen toch wat zij nodig hebben. Hoeveel te meer zal je hemelse Vader de Heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen?

Vader verlangt ernaar ons goede dingen te geven en Hij staat klaar om te helpen! Ik kan me voorstellen dat onze hemelse Vader zich wel eens voelt zoals ik mij voelde met mijn kinderen en mijn ouders met mij. Hij biedt ons Zijn wijsheid, inzicht, leiding en kracht aan, maar wij staan erop om het zelf te doen. We kunnen soms zo koppig en dwaas zijn. Dan gedragen we ons als kleine verwende kinderen die alles per se zelf willen doen, terwijl Vader al weet dat het niet goed uitpakt en de gevolgen heftig kunnen zijn – een moeizame weg. En al die tijd staat onze liefdevolle Vader te wachten tot we Zijn aanbod om te helpen aannemen. Zijn weg en Zijn plan zijn beter.

In Johannes 10:10b staat:                                                                                                                                                                                Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed.

Hij wil graag dat wij een goed leven hebben en Hij vraagt om ons uit te strekken naar de gaven die Hij kan geven om daarin te groeien, zoals Paulus schrijft in 1 Corinthiërs 12:31:

U moet streven naar de belangrijkste gaven. Ik wil daarnaast nog wijzen op een weg die u nog veel verder brengt in uw verhouding tot God.
Hij weet wat het beste voor ons is. Wij kunnen Hem vertrouwen.

Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb,’ zegt de HERE. ‘Met deze plannen heb Ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.  Jeremia 29:11
Dit is het leven wat Hij belooft en Hij verlangt ernaar ons te helpen om dat te bereiken! Maar weet je, dan moeten we niet tegen Vader zeggen: ‘Ik doe het zelf!’

Groot is Uw trouw

Onafhankelijkheid en zelfvertrouwen zijn misschien bewonderenswaardige eigenschappen, maar zonder Christus zijn wij niets (Johannes 15:5).

Lieve zus, ook vandaag vraagt Vader: ‘Kan Ik je ergens mee helpen?’ Vol bewogenheid staat Hij klaar om je bij te staan, Zijn armen uitgestrekt. Hij wil je zo graag bemoedigen, raad geven, de weg wijzen; Hij wil jouw hulp zijn in moeilijke omstandigheden (Psalm 46:2). Of het nu aan het einde van de dag is, of aan het einde van je leven, laat ‘Papa’s kleine meid’ toch altijd van harte blijven zingen: ‘Groot is Uw trouw o Heer’… liever dan ‘I did it my way’! Ik richt mijn ogen op naar de bergen waar mijn hulp vandaan komt (Psalm 121).

Van harte bid ik je toe dat jij een leven mag hebben in overgave naar Zijn plan, gevoelig voor Zijn leiding, overvloedig gezegend en vol dankbaarheid voor Zijn hulp bij elke stap op de weg die je gaat. Mag dat van mij en jou afstralen en als dat zo is, laat dan aan het einde van ons leven dít ons getuigenis zijn:
Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot het einde gelopen, het geloof behouden.   In de hemel wacht mij een krans, die de Here, de rechtvaardige rechter, mij op de grote dag van zijn terugkeer zal geven. En niet alleen aan mij, maar ook aan alle mensen die vol verwachting naar zijn terugkeer uitkijken. 2 Timotheüs 4:7-8

En dat alleen maar omdat we het deden op Zijn manier – His Way – door Jezus Christus, onze Heer en Redder.

Lees ook:Zelf doen of overgave

You may also like