Een bruid die verlangt naar haar Bruidegom

Een bruid die verlangt naar haar Bruidegom

Geschreven door Gerdina 10 augustus, 2019

Wij christenen, mensen die opnieuw geboren zijn – de kerk – worden vaak de Bruid van Christus genoemd. Allen die gered zijn door geloof hebben genade ontvangen en zijn Zijn Bruid. Op een dag zal de Bruidegom Zijn Bruid, de gelovigen, komen halen en alles nieuw maken. Er zal een bruiloft plaatsvinden en de twee worden verenigd (zie Openbaring 19:7-9 en 21:2). Halleluja!

Dromen van een huwelijk

Wij vrouwen vinden het gemakkelijk om ons een voorstelling te maken van een prachtige, bijzondere bruiloft. Terugkijkend op mijn kindertijd, herinner ik me hoe ik als jong meisje vaak droomde over mijn trouwdag. Dan vroeg ik me af hoe ik eruit zou zien op die dag, wat voor jurk ik zou dragen en of mijn bruiloft heel modern of sprookjesachtig romantisch zou zijn. Welke sieraden zal ik dragen en hoe zal mijn kapsel eruit zien? Loshangende krullen of mooi opgestoken? En veel belangrijker… met welke man zal ik trouwen? Ongetwijfeld kwamen al die vragen voorbij.

Verkeringstijd

Toen ik mijn man ontmoette wist ik zeker dat ik zijn vrouw wilde worden en wat een zegen dat dit wederzijds was. Tijdens onze verkeringstijd waren we veel samen en zo leerden we elkaar steeds beter kennen. We gingen steeds meer van elkaar houden en we genoten van elkaars gezelschap. We keken er enorm naar uit dat we op een dag in het huwelijk zouden treden.

Zo is dat ook in onze relatie met Jezus. Eigenlijk zouden we er nog meer naar moeten verlangen om tijd met Jezus door te brengen – onze toekomstige Bruidegom – dan met iemand anders. Als dochters van de Allerhoogste moeten we investeren in deze eeuwige relatie zodat die zal opbloeien en groeien. God verlangt ernaar om tijd met jou door te brengen. Hij is een jaloers God en wil heel graag een altijd durende, intieme relatie met jou. Hoe meer tijd je met Hem doorbrengt, hoe meer je Hem zoekt… hoe meer je van Hem gaat houden.

Kostbare, intieme momenten

Ik moet eerlijk toegeven dat ik op sommige dagen meer tijd met Hem doorbreng dan op andere dagen. Ik ben me ervan bewust dat ik nogal eens toelaat dat ik afgeleid wordt in mijn dagelijks leven waardoor ik minder tijd over heb voor de Heer. Geloof me, ik heb in mijn wandel met de Heer geleerd dat de vijand niets leuker vindt dan om ons af te leiden van onze kostbare tijd met de Jezus. Wanneer ik toelaat dat deze afleiding – wat het dan ook is – een gewoonte wordt, dan mis ik veel in deze relatie, die voor mij juist het belangrijkste hoort te zijn.

Die liefdevolle stem

Intieme momenten met de Heer kunnen door niets worden vervangen; die zijn ook met niets te vergelijken. Aan Zijn voeten, rustend in Zijn aanwezigheid, dat is de beste plek. Gelukkig houdt de Heer teveel van ons om situaties waarin wij telkens worden afgeleid, te laten voortduren. Zijn zachtmoedige overtuiging en correctie brengen mij weer terug in Zijn liefdevolle armen en dan kan onze relatie weer groeien en krachtig worden. We moeten ons steeds meer bewust worden van Zijn zachte, liefdevolle stem die ons roept: ‘Mijn geliefde, waar ben je?’ Wat hebben wij een geweldige,
barmhartige en geduldige Verloofde.

Voorbereiding voor Zijn komst

Wanneer wij ons voorbereiden op de bruiloft dan vragen we ons ongetwijfeld af: ‘Hoe kunnen wij ons voorbereiden als de Bruid van Christus?’ Maken we ons zo mooi mogelijk voor onze geliefde Heer? Bereiden wij onszelf en ons hart voor op Zijn komst?

Hoe kunnen wij ons mooi maken voor Hem? Ik denk dat het daarbij gaat om het proces van heiliging en de goede werken die wij mogen doen die een Bruid mooi maakt voor haar Heer. Daarmee wil ik niet zeggen dat goede werken je
kunnen redden, maar wel dat je gered bent om goede werken te doen en zo deel te hebben aan het plan van de Heer.

We mogen zout en licht op aarde zijn. We mogen barmhartig zijn naar anderen zoals ons ook barmhartigheid is bewezen door de Heer. We hoeven dit niet te doen in eigen kracht; dat kunnen we niet eens. De Heer heeft ons een Helper gegeven, de Heilige Geest, die ons onderwijst, ons leert en ons kracht geeft om te volbrengen waartoe God ons heeft geroepen. Hij is altijd bij ons en in ons. We mogen de overweldigende kracht van de Heilige Geest in ons leven
absoluut niet onderschatten.

Een prachtig vooruitzicht

Leer je Hem al beter kennen en geniet je van Zijn gezelschap? Maak je tijd vrij om bij Hem te zijn? Vertrouw je Hem in alle aspecten van je leven? Lieve mensen, Hij is de Enige die jouw verlangen kan verzadigen; zelfs meer dan je echtgenoot of wie dan ook op deze aarde. Hij kent jou veel beter dan iemand anders. Dus laten we in Hem blijven, Hem vertrouwen, van Hem houden en ons leven aan Hem toewijden door Hem te dienen. Hij is onze liefde waard.

Laat jouw leven een levend offer zijn, een zoete geur die aangenaam is voor de Heer. Laten we verlangend uitzien naar de dag waarop onze Bruidegom Zijn Bruid komt halen en wij voor altijd bij Hem zullen zijn. Laten we vandaag alvast
beginnen met de voorbereiding van dat geweldige bruiloftsfeest. Wat is ons een prachtig vooruitzicht beloofd. Laten we voor ogen houden dat ons leven hier op aarde maar tijdelijk is, laten we onze ogen gericht houden op Jezus, de Bruidegom. Door Zijn kracht en Zijn liefde mogen we hier op aarde ons leven leiden en Hem verheerlijken, onze Koning.

Openbaring 19:6-8 Daarna hoorde ik een grote menigte. Het leek wel op het geluid van een enorme waterval of van zware donderslagen. ‘Prijs God,’ zeiden zij. ‘De Here, onze Almachtige God, regeert! Laten wij blij zijn en juichen en Hem eren, want de tijd van de bruiloft van het Lam is aangebroken en zijn bruid staat klaar. Zij mocht een kleed van schitterend wit linnen aantrekken. Dat fijne linnen staat voor de goede daden van de gelovigen.’

1 Petrus 3:3-5 Daarbij moet u niet te veel aandacht aan uw uiterlijk besteden. Het gaat niet om een mooi kapsel, dure sieraden of schitterende kleren. Het gaat om uw innerlijk, om een vriendelijk en evenwichtig karakter. Dat is een onvergankelijk sieraad dat voor God grote en blijvende waarde heeft. Dat was het sieraad van de gelovige vrouwen van vroeger, die op God vertrouwden en deden wat hun man van hen vroeg.

1 Timotheus 2:9-10 En de vrouwen moeten bescheiden zijn, nuchter en netjes in hun kleding en gedrag. Gelovige vrouwen moeten opvallen door hun vriendelijkheid en goedheid, niet door opvallende kapsels, sieraden of dure kleren.

Romeinen 12:1 Ik zeg u daarom, vrienden, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Temeer omdat Hij u al zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn, heilig, zodat het een vreugde voor God is. Dat is de beste manier waarop u God kunt dienen.

Colossenzen 2:9-10 Want in Hem woont het hele wezen van God in een lichamelijke gestalte. In Christus bent u dus volmaakt, want Hij is de hoogste heerser en autoriteit over elke andere macht.

Lees ook:God verlangt naar ons hart

You may also like