Discipelen maken

Discipelen maken

Geschreven door Liesbeth Bakhaev 9 januari, 2021

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houdt dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Matt. 28:19,20

Het is Gods verlangen dat alle volken Hem leren kennen. Daarom stuurde Jezus zijn discipelen erop uit. Hij zei niet alleen ‘ga evangeliseren’; Hij droeg hen op discipelen te maken. Maar wat is eigenlijk het verschil? Ik denk dat het verschil zit, in de hoeveelheid tijd die we in iemand investeren.

Discipelen

Ik ben 10 jaar lang ‘lange termijn’ zendeling geweest, maar daarvoor heb ik korte zendingsreizen gemaakt. Op mijn 18e ging ik met een Go-team naar Oost-Europa in de zomervakantie, daar deden we straatevangelisatie en hulpverlening voor de armen. Ik dacht dat mijn getuigenis de levens van de kinderen daar zou veranderen. Later realiseerde ik mij, dat het delen van mijn getuigenis vooral het planten van een zaadje was, maar dat de lange termijn zendelingen en de lokale christenen diegene waren die de grond bewerkten, het harde werk deden. Ze investeerden veel tijd in de bevolking daar.

Toen ik later naar Oekraïne verhuisde, leerde ik dat discipelschap betekent dat je tijd doorbrengt met iemand, zijn verhaal aanhoort, voor hem bidt en hem onderwijst door woorden en door daden. En de beste vaardigheid die je iemand kan leren, is hoe je de bijbel kan bestuderen en begrijpen.

Ik heb als zendeling met teams gewerkt die voor de zomervakantie kwamen, en het meest effectief waren die groepen die niet kwamen met een eigen agenda, maar die het werk dat wij al deden ondersteunden. Bijvoorbeeld, we deden het hele jaar door programma’s voor weeskinderen, maar in de zomer deden we een zomerkamp en dat had niet gekund zonder de hulp van een groep jonge mensen die op zendingsreis kwam. Ze gaven veel liefde, vreugde en energie aan de kinderen en hun getuigenissen maakten zeker indruk op de kinderen. Ik geloof dat ze de kinderen konden raken mede dankzij de relaties die wij al met die kinderen hadden opgebouwd en omdat we er ook voor hen waren toen ze weer teruggingen naar hun ‘normale’ levens.

Mogenlijkheden om Gods liefde te delen

We zijn misschien niet allemaal geroepen om op zendingsreis te gaan, maar er zijn altijd mogelijkheden om ons heen om Gods liefde te delen. Ik wil je uitdagen om tijd te investeren in drie mensen; leer ze kennen en ontdek wat ze nodig hebben, bid voor hen en deel je getuigenis wanneer de Heilige Geest je daartoe aanmoedigt. En als je in gesprek raakt met iemand die je niet kent en misschien wel nooit meer zal zien, en je krijgt het op je hart iets met hen te delen, doe dat dan vooral! Maar vergeet niet om hen aan te moedigen een kerk in hun omgeving op te zoeken of bidt dat God andere christen op hun pad brengt.

Gister werd er een kind van 12 gedoopt in onze kerk. Hij deelde een prachtig getuigenis, zo oprecht. Zijn vader is oudste dus die had het voorrecht hem te dopen. Ik ken zijn moeder goed, en ze brengt veel tijd door met haar zoon, ze vertelt over God, legt de bijbel uit en beantwoordt zijn vragen. Dat herinnerde me eraan hoe belangrijk onze rol als ouders is. Dus, aan alle moeders: (en vaders, tantes, oma’s of eenieder die zich aangesproken voelt) misschien zal je niet de wereld rondreizen om het evangelie te preken, maar je hebt een belangrijke taak om het woord van God te onderwijzen en een levend voorbeeld te zijn! Te discipelen.

Written by @lifebylizzy.nl

Lees ook:  Wat je niet hebt, kun je niet weggeven!

 

You may also like