De Geboden van God

De Geboden van God

Geschreven door She Rises 9 januari, 2023

Psalm 19:9 De bevelen van de HEER zijn eenduidig: vreugde voor het hart. Het gebod van de HEER is helder: licht voor de ogen.

Nu ik dit schrijf, ben ik net thuis van een kerstconferentie. Het was een conferentie waarbij ik dagelijks met een groepje napraatte over het thema van de preek. Deze keer besprak ik met mijn groepje over de geboden die de Heere aan Mozes gaf: de stenen tafelen, die wij kennen als de tien geboden. Wat voor doel hebben deze geboden eigenlijk?

De geboden kunnen voor je voelen als regels; dingen die je nĂ­et mag doen. Misschien heb je een hekel aan deze geboden, omdat ze zo negatief in je oren klinken: als dingen die je niet goed doet, als dat jij niet goed genoeg bent voor God. Niet bepaald de vrijheid waar Jezus over spreekt, wanneer de Zoon jou heeft vrijgemaakt, toch?

De geboden zag ik tot deze conferentie als regels of wetten, die je absoluut niet mocht overgaan, als je zo goed mogelijk voor God wilde leven. Mijn beeld van God, door deze geboden, was ook dat ik God zag als een strenge Man. Wijzend op je fouten. Ik mocht echter in gaan zien, dat God deze geboden niet bedoeld om jou te wijzen op je fouten of tekortkomingen. Zij zijn er om jou te helpen te leven vanuit het Licht, Zijn licht! Het is niet om je vast te houden aan wetten en verplichtingen, maar om je vrijheid te geven om te leven binnen de kaders die God geeft. Het is om jouzelf te beschermen voor het kwade!

Als ik bijvoorbeeld een verschrikkelijk hekel aan een persoon om mij heen heb, ik hem haat en zelf misschien eraan denk dat deze persoon beter af zou zijn als hij er niet meer is, dan heb ik al nagedacht over een poging tot moord. Ik ben al schuldig aan dit gebod door dit te denken. Het gebod om niet te doden, helpt mij om te gaan met mijn negatieve gedachte over de ander. Ik wil met deze gedachten om kunnen gaan, om ze niet langer te hebben, zodat ik ook een positieve dag heb en deze persoon kan zegenen, in plaats van te vervloeken.

Zo wil ik jou ook uit te nodigen, om de tien geboden eens door te lezen. Om na te gaan welke geboden betrekking hebben tot jouw gedachten of daden. Leg ze voor Gods voeten, vraag vergeving en probeer het patroon te verbreken om die zonde nog een keer te doen. Dan ga je leven vanuit het Licht wat God bedoelt, waarvoor Hij de geboden heeft gemaakt. Je gaat er vreugde in krijgen om het juiste te doen voor God! Ik wens je veel zegen in dit proces!

Heilige en goede Vader, dank-U-wel dat U deze geboden hebt gegeven aan ons. U gaf ze, niet zodat ik haar zou zien als een verbieding van dingen, maar dat ik ze mag zien als iets vreugdevols en gegeven vanuit Uw beschermende hand, om mij te bewaren voor het kwade. Dank-U-wel dat u het beste met mij voor hebt en U mij Uw vergeving schenkt. Dank-U-wel dat U mij deze handvatten geeft, om christen te kunnen zijn in een wereld als die van vandaag. Help mij om patronen te verbreken in de zonde die ik doe, door Uw kracht. Dank-U-wel dat ik Uw vergeving mag aannemen en mag leven in het Licht van U!

Written by: @bertine_vdw

Lees ook: Een liefdevolle en gulle Vader

You may also like