Coronapaniek…wees in geen ding bezorgd

Coronapaniek…wees in geen ding bezorgd

Geschreven door Gabrielle 17 maart, 2020

“ Mam, jij maakt je ook nóóit ergens bezorgd over hè? Dat kan echt niet altíjd hoor! “
Dat waren de woorden van mijn dochter naar aanleiding van het gesprekje over het hamsteren in de supermarkten wat momenteel volop aan de gang is. Ik moest er inwendig wel om lachen eigenlijk…

Op z’n kop

Wie had een week geleden ooit kunnen denken dat Nederland zo op z’n kop zou staan op dit moment. We zien dat we als land de grip totaal kwijt zijn geraakt. Het leven blijkt toch niet zo maakbaar te zijn als vaak gedacht. We zien gebeuren dat de samenleving totaal ontwricht is en dat het sociale leven nagenoeg stil komt te staan. In dat opzicht is sociale media toch wel een grote zegen! We kunnen zelfs gemeente zijn door middel van een online-kerk.

Aan de andere kant krijgen we daardoor zoveel nieuws mee dat het ook tot angst kan leiden. Wordt ik ziek? Ga ik dood? Hebben we straks nog genoeg te eten? Raak ik mijn inkomen kwijt? En ga zomaar door.

Zoek eerst het Koninkrijk

Dankbaar mogen we zijn om te weten dat God boven alles staat, ook al begrijpen we veel dingen niet. We hoeven ons geen zorgen te maken.

Zo zei Jezus in Mattheüs 6:25-34:
Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen  kwaad.

Geloof maakt dat het goed gaat ondanks de omstandigheden. Ook als gelovigen zijn wij absoluut niet gevrijwaard van ziekte, pijn en ellende, maar de zekerheid dat God goed is maakt dat we volledig in de rust kunnen zijn in alle omstandigheden. Geloof jij dat al?

Waar bezorgdheid begint, eindigt het geloof. Waar geloof begint, eindigt de zorg.

“ George Müller “

Gebed: Vader dank U wel dat U voor eeuwig trouw bent en alles volkomen in Uw hand heeft. “Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere (Romeinen 8:38-39). Amen.

Lees ook: Vijf dingen waarover Gods kinderen zich geen zorgen hoeven maken

You may also like