Blijf niet bij de melk!

Blijf niet bij de melk!

Geschreven door Gabrielle 16 oktober, 2019

Blijf niet bij de melk!

Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst
in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben
en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid,
want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen
door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad.
Hebreeën 5:12-14

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke groei en ontwikkeling is een veelbesproken onderwerp tegenwoordig. Internet staat er
vol mee. Persoonlijk ben ik erg geïnteresseerd in dit onderwerp, omdat ik er zelf ook doorheen ben
gegaan; en nog steeds tot nieuwe inzichten kom. Toen ik open begon te staan voor verandering, had
dit ook invloed op mijn Bijbellezen. Zo kwam ik steeds meer tot de ontdekking dat bepaalde ideeën
en gewoonten niet te staven waren met hoe het er stond. Dit had grote invloed op mijn leven.
In de loop van de tijd las ik naast de Bijbel ook boeken over persoonlijke ontwikkeling en ontdekte
dat ze vaak boordevol Bijbelse principes staan. Vaak worden er ook Bijbelteksten aangehaald zonder
dat het expliciet christelijke schrijvers zijn. Persoonlijke groei én het Woord van God hebben alles
met elkaar te maken en de Bijbel heeft naar mijn mening het antwoord op al onze levensvragen.

Geloofsgroei

Bij christen zijn hoort ook groei. Want, hoe kun je leven met Jezus en niet veranderen? Geestelijke
groei is te vergelijken met de groei van een baby. Een baby ontwikkelt zich fysiek en gaat steeds weer
nieuwe dingen ontdekken. Jezus vergelijkt in Johannes 3 de geestelijke geboorte met de geboorte
van een baby. Wanneer wij als christen opnieuw geboren worden, begint ook het groeien in
geestelijke zin. We moeten daar wel in investeren, want zoals te lezen valt in de tekst hierboven is
het mogelijk om te blijven steken. Paulus moedigt ons aan om niet te blijven bij de melk, maar om te
groeien naar vast voedsel. Zoals wij ervan genieten dat onze kinderen – als we ze hebben – groeien
en ontwikkelen, zo verlangt ook onze Vader in de hemel ernaar dat wij stappen maken en groeien!

Vleselijk versus geestelijk

Christenen zeggen wel eens dat geloven als een kind genoeg is. Zij verschuilen zich daar min of meer
achter. En inderdaad is dat wat Jezus zegt in Mattheüs 18, maar vergis je niet! Het gaat hier over de
voorwaarde om gered te worden, maar het is absoluut geen excuus om niet te hoeven groeien in
geloof. Er is een verschil tussen vleselijke en geestelijke christenen, we lezen dit ook in de Bijbel:
En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog
vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel,
want u kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleselijk. 1 Korinthe 3:1-2

Vernieuwd worden in ons denken

Geestelijke én persoonlijke groei is daarmee een terugkerend onderwerp in het Woord van God. Het
vernieuwd worden in ons denken – wat teweeg gebracht wordt door de Heilige Geest die in ons woont – is een heel belangrijk thema voor ons als christenen:                                                                                                                                                   En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. Romeinen 12:2

dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die
overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Efeze 4:23 24

Niet in eigen kracht

Hoe werkt dat dan ‘je denken vernieuwen’ zul je misschien denken? Nu, het begint in de eerste
plaats bij het openstaan voor verandering in het algemeen. En wanneer jij daarbij ruimte durft te
geven aan het Woord van God en het werk van de Heilige Geest, dan zal dit absoluut een positieve
uitwerking hebben op je leven. Je zult je bewust worden van wie jij bent en van Gods wil voor je
leven. Daarom moedig ik je aan om Zijn Woord te overdenken, te bestuderen én toe te passen. God wil een relatie met ons, Zijn genade maakt dat we willen leven naar Zijn wil omdat Hij weet wat goed voor ons is. Regels gaan voorbij aan relatie en liefde. Wij mogen de Heere dienen door de transformerende kracht van de Heilige Geest:
… zodat wij in nieuwheid van Geest dienen, en niet in oudheid van letter. Romeinen 7:6

Gebed: Vader vul mij met uw Heilige Geest en geef mij wijsheid, inzicht en
onderscheidingsvermogen. Zodat ik in staat ben om te leven naar Uw wil en Christus steeds meer
zichtbaar wordt in mij. Amen

Lees ook:leven vanuit onze ware identiteit

You may also like