De Kracht van Bewuste Keuzes

De Kracht van Bewuste Keuzes

Geschreven door Gabrielle 11 juni, 2020

‘’Zonder strijd geen overwinning.’’ Wie kent deze uitspraak niet? Keuzes maken heeft daar alles mee te maken, want hoe lastig kan dit zijn! Misschien herken je het wel: bang om de verkeerde keuze te maken, bang om spijt te krijgen, hoe weet je of je wel de juiste keuze maakt, en wat vinden anderen er eigenlijk van …? Het kan erin resulteren dat je het maar op z’n beloop laat en de keuze voor je uitschuift. Maar diep van binnen blijft het knagen. De omstandigheden nemen het over en het leven overkomt je. We moeten in ons leven allemaal ontzettend veel keuzes maken op veel verschillende vlakken. Grote en kleine keuzes, maar iedere keuze heeft een gevolg. De manier waarop we keuzes maken en onze reactie daarop heeft alles te maken met bewustwording.

De leeuw en het lam

Laten we eerst eens kijken naar ons voorbeeld, de Heere Jezus. In de Bijbel wordt Hij beschreven als de leeuw en het lam. Een grotere tegenstelling kun je je niet bedenken. De kracht van Jezus zat hem erin dat Hij bewuste keuzes nam. Bewust koos Hij ervoor om de minste te zijn en te dienen. Niet als de underdog die door anderen of door de omstandigheden min of meer werd gedwongen, maar door daar zélf voor te kiezen. Daarin zat de kracht en dat maakte Hem als een leeuw.
Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht

De kracht zit hem ook in keuzes maken die in de ogen van de wereld ‘zwak’ zijn: je vecht niet terug wanneer jou onrecht wordt aangedaan, je doet een stapje terug op de maatschappelijke ladder, je besluit om verder te gaan met de man of vrouw die jou bedrogen heeft … Wanneer jij daar bewust voor kiest en je niet laat leiden door wat anderen ervan vinden, zal God zijn zegen geven en je vrede geven in jouw situatie. Met Paulus mogen we dan zeggen en ervaren:
“Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.” (2 Korinthe 12:9)

Verantwoordelijkheid nemen

Een ander aspect van het maken van bewuste keuzes is dat je zonder frustratie kunt kiezen om dingen te doen die je minder leuk vindt. Je kíest om iets te doen, niet omdat dit van je wordt verwacht of omdat je geen ‘nee’ durft te zeggen (dit mag gewoon), maar omdat je er bewust voor kiest. Je neemt verantwoordelijkheid voor je keuze en hoeft daarom nooit tegenzin of frustratie te ervaren.

Anderzijds kun je ook in een situatie terechtkomen waarvoor je niet zelf hebt gekozen. Zelfs dan kun je kiezen hoe je omgaat met die situatie. Niet dat dit gemakkelijk is. Een heel krachtig voorbeeld hiervan is het boek ‘De Keuze’ van Edith Eva Eger. Een bijzonder boek om te lezen en zeker een aanrader.

Niet falen maar leren

Wanneer je heel bewust je keuze hebt overwogen en daar ook verantwoordelijkheid voor neemt, dan hoef je ook geen spijt te krijgen van die keuze – ook al was het achteraf bezien misschien toch niet de juiste. Helaas is het dan niet meer mogelijk om het opnieuw te doen, maar besef dan dat je altijd weer een nieuwe keuze hebt. Wanneer je zo naar de situatie leert kijken, zul je het niet langer hoeven zien als falen, maar als leerpunt. Dan ga je groeien en ook begrijpen wat Jezus zei:
“Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk van God.” ( Lukas 9:62)

Kies!

Dus: laat het leven je niet overkomen maar KIES! Verantwoordelijkheid nemen heeft alles te maken met rentmeesterschap. De Bijbel spreekt veelvuldig over verantwoordelijkheid nemen. Denk aan de gelijkenis met de talenten. We hebben de keuze om ze te begraven, maar ook om ermee aan het werk te gaan en dat beloont God. Hij kijkt wie de verantwoordelijkheid aankan en zal hem of haar steeds meer toevertrouwen:
“Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem.” (2 Kronieken 16:9)

Gods Geest spreekt

Als christenen hebben wij een machtige helper om te komen tot krachtige keuzes: de Heilige Geest. Deze helpt ons stappen in geloof te zetten om zo steeds meer in Gods wil te wandelen. Zelf ervaar ik het spreken van God Geest als een diepe overtuiging in mijn binnenste, nadat ik eerst mijn vraag heb voorgelegd in gebed. Wanneer wij bereid zijn om onze eigen wil ondergeschikt te maken aan Gods wil, dan zullen we ook in staat zijn om krachtige keuzes te maken. En wees daarbij niet bang om van alles te ‘moeten’ wat je helemaal niet wilt, want God legt nieuwe verlangens in ons hart en dan willen we niets liever dan Hem gehoorzamen. Het centrum van Gods wil is de veiligste plek die er is.

Gebed:

Vader help mij om met Uw ogen te kijken naar mijn omstandigheden en in te zien dat ik áltijd een keuze heb. Leer mij ook om bewuste keuzes te maken die zijn naar Uw wil én te herkennen wanneer U tot mijn hart spreekt. Amen.

 

Lees ook: Zelf doen of overgave

You may also like